Finansiell information

Här hittar du ekonomisk information och kan följa våra historiska nyckeltal. Du kan också ladda ned våra årsredovisningar, stadgar och rapporter.

Filerna kräver att du har en pdf-läsare för att kunna öppna dem, till exempel Acrobat Reader, som finns att ladda ned gratis här.