Tjänstepension traditionell försäkring

Väljer du traditionell försäkring till din tjänstepension har du vår enklaste och tryggaste sparform – med en garanti på insatta pengar och möjlighet till god avkastning. Du behöver heller inte hålla koll på marknaden eller ta beslut om investeringar, det jobbet gör våra experter åt dig. Det är ett perfekt alternativ för dig som inte hinner engagera dig i ditt pensionssparande, men ändå vill se pengarna växa.

placerar vi pengarna

Här kan du läsa om vår placeringsstrategi och hur vi sprider våra investeringar bland olika tillgångsslag.

Placeringsriktlinjer

Försäkringen i siffror

Här hittar du aktuella och historiska nyckeltal i vår traditionella försäkring, och förklaring till begreppen.

Nyckeltal