Vår historia

Svensk Handel Pensionskassan, som numer är en Tjänstepensionsförening med namnet SH Pension, bildades 1946 med målet att erbjuda finansiell trygghet för Sveriges handlare. Men vägen dit började mer än 60 år tidigare.