Nyheter & Press

Här hittar du våra senaste nyheter och pressmeddelanden.

SH Pension ansöker om ombildning till tjänstepensionsförening

2020-05-04

Den 30 april lämnade SH Pension in ansökan om att ombildas från understödsförening till tjänstepensionsförening. Efter två enhälligt beslutande extrastämmor under våren 2020 fastslogs beslutet om att istället ansöka om att verka under IORP 2.

Läs mer >

Medverka på vår årsstämma digitalt

2020-04-30

Med anledning av rådande situation har vi beslutat att göra det möjligt att ansluta till Svensk Handel Pensionskassans årsstämma via verktyget Microsoft Teams.

Läs mer >

Aktuell information kring den ekonomiska oron

2020-04-16

Det är mycket som är annorlunda nu. Oro för ens egen och näras hälsa blandas med osäkerhet kring verksamheten och den ekonomiska framtiden. Trots det som händer i omvärlden har vi på SH Pension fortsatt en stabil finansiell situation. Flera pensionsbolag sänker återbäringen samtidigt som vi för närvarande står kvar med tre procent som innan.

Läs mer >

Årsstämma

2020-04-12

Medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan är välkomna till årsstämma den 12 maj 2020 kl 9.00.

Läs mer >