Nyheter & Press

Här hittar du våra senaste nyheter och pressmeddelanden.

Extra föreningsstämma 8 juli

2020-06-24

Den 23 juni beslutade ordinarie föreningsstämma enhälligt att anta styrelsens förslag om införande av fullmäktige och uppdatering av stadgar samt att genomföra en beståndsöverlåtelse till SPP i enlighet med framlagt anbud. Den 8 juli bjuds nu medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan till extra föreningsstämma för att fastställa dessa två beslut. Det kommer att finnas möjlighet att ansluta till stämman digitalt via Teams.

Läs mer >

Årsstämma 23 juni

2020-06-08

Medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan är välkomna till årsstämma den 23 juni 2020 kl 9.00.

Läs mer >

Kvartalssiffror för Pensionskassan

2020-05-18

Effekterna av coronavirusets utveckling blev märkbara i slutskedet av årets första kvartal. Totalavkastningen i Pensionskassans traditionella livportfölj uppgick till -6,3 procent, där främst börsnoterade aktier dominerade den negativa utvecklingen. Det andra kvartalet har inletts bättre och per sista april är totalavkastningen -2,85 %.

Läs mer >

Nytt datum för Svensk Handel Pensionskassans årsstämma

2020-05-11

Med anledning av kommande inträde i nytt regelverk, har med kort varsel ytterligare en beslutspunkt tillkommit i dagordningen för Svensk Handel Pensionskassans årsstämma den 12 maj. För att stämman ska ha möjlighet att ta del av styrelsens förslag till beslut och underlag har vi valt att skjuta upp årsstämman till den 23 juni.

Läs mer >