SH Pension – nu Ett bolag

Från och med 1 december 2021 har SH Pension samlat hela sitt erbjudande under ett och samma tak. Detta genom att hela försäkringsbeståndet hos dotterbolaget, Svensk Handel Fondförsäkring AB, överlåtits till moderbolaget, SH Pension.

 

SH Pension bestod tidigare av moderbolaget Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening och dotterbolaget Svensk Handel Fondförsäkring AB.

 

– Genom att införliva fondförsäkringsverksamheten i Tjänstepensionsföreningen har vi nu samlat erbjudandet under ett tak och fortsätter erbjuda våra kunder det vi kan bäst – tjänstepension med traditionell förvaltning, fondförvaltning och trygghetsförsäkringar, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Beståndsöverlåtelsen kommer inte innebära några förändringar för kunderna men det skapar en effektivitet och fokus i verksamheten när vi lyder under samma regelverk. Tidigare i år omvandlades SH Pension från Pensionskassa till Tjänstepensionsförening och är numera en öppen tjänstepensionsförening för företagare, dess ägare och anställda.

 

 

För mer information

Annelie Helsing, vd SH Pension
annelie.helsing@shpension.se

 

Publiceringsdatum: 2021-12-01

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >