VIllkor

A

Autogiro ansökan (skrivbar)

B

Butiks- och Partihandelsförsäkring – Broschyr

F

FLEX Gruppförsäkring se SH Pension Gruppförsäkring

FLEX Gruppförsäkring – Villkor 2017

FLEX seniorförsäkring -Villkor 2017

Fondbytesblankett skrivbar

Fondöversikt 

Företagsplan – Förköpsinformation 2018

Företagsplan – Förköpsinformation Premiebefrielseförsäkring

Företagsplan – Förköpsinformation Riskförsäkringspaket för tjänstepension

Företagsplan – Villkor Riskförsäkringspaket för tjänstepension

Företagsplan – Villkor 

Företagsplan – Villkor 2017

Företagsplan – Villkor Premiebefrielseförsäkring

K

Kapitalförsäkring – Faktablad 2018

Kapitalförsäkring – PRIIP Faktablad 

Kapitalförsäkring – Förköpsinformation 2018

Kapitalförsäkring – Försäkringsvillkor 2018

P

Pensionsförsäkring med Fondförvaltning – Faktablad 2018

Pensionsförsäkring med Fondförvaltning – Förköpsinformation 2018

Pensionsförsäkring med fondförvaltning – Försäkringsvillkor 2018

Pensionsförsäkring med fondförvaltning – Försäkringsvillkor 2017

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning – Faktablad 2018

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning – Förköpsinformation 2018

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning – Försäkringsvillkor 2018 

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning – Försäkringsvillkor 2017

S

SH Pension Gruppförsäkring (tidigare FLEX Gruppförsäkring) – Blanketter och villkor 2018

Sjukvårdsförsäkring Företag – Ansökan 2018 (skrivbar)

Sjukvårdsförsäkring Företag – Förköpsinformation 2018

Sjukvårdsförsäkring Företag – Villkor 2018

Sjukvårdsförsäkring Företag – Villkor 2017

Sjukvårdsförsäkring Stor med Remisskrav – Ansökan 2018 (skrivbar)

Sjukvårdsförsäkring Stor med Remisskrav – Förköpsinformation 2018

Sjukvård med remisskrav – Villkor 2018

Sjukvårdsförsäkring Stor med Remisskrav – Villkor 2017

Sjukvård Olycksfall – Ansökan 2018 (skrivbar)

Sjukvård Olycksfall – Förköpsinformation 2018

Sjukvård Olycksfall – Villkor 2017/2018

T

TGL (Tjänstegruppliv) – Blanketter och villkor 2018

TGL – Villkor 2017

TGL Fortsättningsförsäkring – Ansökan 2018

TGL Fortsättningsförsäkring – Förköpsinformation 2018

TGL Fortsättningsförsäkring – Prisblad 2018

TGL Fortsättningsförsäkring – Villkor 2018

Å

Årsredovisning 2016 Svensk Handel Pensionskassan

Årsredovisning 2016 Svensk Handel Fondförsäkring AB