Så placerar vi pengarna

Vår placeringsstrategi handlar om att sprida investeringar mellan olika tillgångsslag och regioner. Det gör oss mindre känsliga även när marknaden svänger och vi får större möjlighet att ge våra kunder en god avkastning på lång sikt.

Hållbarhet i vår traditionella försäkring

För vår traditionella försäkring har vi antagit en strategi om att gradvis minska koldioxidutsläppen i den likvida portföljen, med målet om att uppnå nettonoll år 2050. Vi är stolta över att vi redan nu ligger långt före vår prognos med 30 % av minskningen verkställd.

Läs mer