SH Pension höjer återbäringsräntan

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

 

Portföljen har utvecklats starkt under första kvartalet med en totalavkastning om 4,7 procent. Under första kvartalet har globala aktier i SH Pensions portfölj avkastat 15,0 procent. Svenska aktier har bidragit med en avkastning om 5,1 procent. Aktieportföljen har på totalen avkastat 12,8 procent vilket ligger före jämförelseindex om 12,3 procent. Vidare har globala ränteportföljen avkastat 1,0 procent vilket också är före jämförelseindex om 0,4 procent. Fastighetsvärderingarna ligger i paritet med föregående kvartal och vi ser en viss stabilisering i fastighetsinnehavet direktägda fastigheter i Stockholms innerstad. Tillgångsslaget alternativa investeringar som är under uppbyggnad avkastar under kvartalet 1,0 procent.

 

Främst är det den globala aktieportföljen som starkt bidrar till SH Pensions goda utveckling.

 

Konsolideringsgraden stärks under perioden till 117 procent (2024-04-01), vilket i grunden ger förutsättningar att höja återbäringsräntan.

 

SH Pensions genomsnittliga återbäringsränta de senaste 5 åren är i snitt 5,8 procent och de senaste 10 årens snitt är 6,9 procent.

 

– Efter förra årets svagare avslutning känns det extra bra att vår portfölj har startat året starkt och det är roligt att kunna meddela våra kunder att återbäringsräntan nu höjs från 5 till 6 procent, säger vd Annelie Helsing. Vi är stolta över att jobba aktivt med hållbarhet, diversifiering och analys för att skapa långsiktigt god avkastning till våra kunder.

 

 

Publiceringsdatum: 2024-05-02

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2024-04-29

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >