Ordinarie föreningsstämma 17 maj

Den 17 maj kl. 10.00 bjuds medlemmarna i Svensk Handel Pensionskassan in till ordinarie föreningsstämma.

 

Under en extra föreningsstämma den 3 maj 2021 beslutades om ändringar i stadgarna för att SH Pension ska kunna omvandlas till tjänstepensionsförening. Ändringarna omfattar bland annat förtydliganden vad gäller försäkringsklasser och ändringar som krävs för att SH Pension efter omvandling ska kunna tillhandahålla fondförsäkring och förmedla andras produkter i ett bolag.

 

Då det krävs två stämmobeslut för att genomföra stadgeändringar kommer detta att vara en beslutspunkt även på den ordinarie föreningsstämman. Hela dagordningen hittar du nedan, under rubriken Material.

 

Digitalt deltagande

Stämman kommer att ledas från SH Pensions lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm.  Men med hänsyn till Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer uppmanar vi anmälda medlemmar att delta digitalt via Teams.
Här hittar du instruktioner för hur du ansluter via Teams. Du som anmäler dig får en anslutningslänk via mejl dagen innan stämman. Tänk på att du ska kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig legitimation även vid digitalt deltagande när vi fastställer röstlängden.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 10 maj och du anmäler dig via mejl till stamman@shpension.se.
Vi återkopplar till dig med anslutningslänk dagen innan stämman.

 

Vid anmälan uppges:

  • Förnamn och efternamn
  • E-postadress
  • Medlemsnummer
    (består av siffrorna i ditt försäkringsnummer som du hittar genom att logga in på vår hemsida)

 

Program

9.30                     Välkommen att ansluta för registrering

10.00                  Stämman öppnas

 

Material

 

Fullmakt

Kan eller vill du inte närvara själv på stämman kan du ändå delta genom fullmakt som företräds av annan medlem. Fullmakten ska vara oss tillhanda senast 10 maj.
Du kan antingen skicka in fullmakten via post till adress som finns på blanketten eller e-post till stamman@shpension.se.

 

 

 

Att tänka på inför stämman

  • Då stämman genomförs delvis digitalt kommer den att spelas in, inspelningen hanteras i enlighet med GDPR.
  • Använd hörlurar för en bra ljudkvalitet både för dig och övriga deltagare
  • Testa gärna tekniken innan så att du säkerställt att ljud och mikrofon fungerar som det ska
  • Använd handuppräckningssymbolen om du vill ställa en fråga eller påkalla mötesordförandens uppmärksamhet
  • Tänk på att aktivera din mikrofon när du ska säga något och att slå av den (mute) när du pratat klart

 

Frågor

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl.

 

Varmt välkommen!

Publiceringsdatum: 2021-05-03

De senaste nyheterna

Artikel hos Pensioner & Förmåner. ”Målet är en dubblering av premieinkomsterna”

2023-11-23

Här kan ni läsa senaste artikeln om oss från Pensioner & Förmåner, där vår vd Annelie Helsing intervjuats.

Läs mer >

Fondrapporter oktober

2023-11-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för september månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2023-10-31

SH Pension justerar sin återbäringsränta från sju till fem procent. Justeringen träder i kraft 1 november och gäller traditionellt förvaltad försäkring.

Läs mer >