Noggrant utvalda

Om du vill påverka utvecklingen i ditt sparande ska du välja fonder. Du bestämmer själv hur dina pengar ska placeras och kan när som helst byta fonder.

Om du vill göra det enkelt för dig kan du välja ett av våra färdiga fondpaket som finns i tre risknivåer; låg, medel och hög.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan öka och minska i värde, vilket innebär att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

De flesta av våra fonder är av typen fond-i-fond. Det betyder att de placerar sina tillgångar i andra fonder. På så sätt får du en bättre riskspridning än om du hade placerat i bara en fond.