Fondutbud

Under 2023 ser vi över vårt fondutbud. SH Pension verkar för att ha ett konkurrenskraftigt utbud av fonder som är utvalt och anpassat efter våra kunders behov. Vi väljer fonder och fondförvaltare utifrån kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet för att skapa ökad trygghet. 

Här kan du bland annat ta del av aktuella fonders historiska avkastning, rating, kurser och avgifter. Vill du läsa mer om kapitalförvaltarna och sparande i fonder kan du göra det här.