Fondutbud

Våra fonder är noga utvalda utifrån kriterierna hållbarhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Det hoppas vi kommer göra det enklare för dig att välja bra fonder. Just nu kan du välja mellan globala aktiefonder, svenska aktiefonder eller så kallade tillväxtmarknadsfonder. Om du vill ha lägre risk i ditt fondsparande finns också möjlighet att investera i en räntebärande fond. Vi har nyligen uppdaterat vårt fondutbud och kommer att lägga till fler fonder under 2024.

Fonderna betygsätts av Morningstar och baseras på hur bra fonden har gått i jämförelse med andra inom samma kategori. Om en fond inte har ett betyg betyder det inte att den är dålig. Ofta handlar det om att det är en nyare fond, att den ändrat placeringsriktning eller att den fokuserar på en marknad där det inte finns tillräckligt många fonder att jämföra med. Alla våra fonder arbetar aktivt för att främja hållbarhet ur ett ekonomisk, socialt och miljömässigt perspektiv.

Här kan du bland annat ta del av våra fonders historiska avkastning, rating, kurser och avgifter.