Ledning

Ledningsgruppen

Stefan Eliasson, VD Svensk Handel Pensionskassan
Kjell Björk, VD Svensk Handel Fondförsäkring
Claes Holmquist, Chef IT/Affärsstöd
Eva Norman, Ekonomichef
Michael Lundberg, Försäljningschef
Elisabeth Persson, Chef Försäkringsservice

Styrelse 

Svensk Handel Pensionskassan Försäkringsförening:

Hans Löwlund, styrelseordförande
Stefan Eliasson, VD Svensk Handel Pensionskassan
Harald Bengtsson, styrelseledamot
Monica Bloom, styrelseledamot
Ragnar Fransson, styrelseledamot
Victoria Thore, styrelseledamot
Annelie Petersén, styrelseledamot
Åsa Norrman-Grenninger, suppleant
Niclas Hemmander, arbetstagarrepresentant
Linda Holmlundh, suppleant arbetstagarrepresentant

Svensk Handel Fondförsäkring AB:

Joachim Spetz, styrelseordförande
Kjell Björk, VD Svensk Handel Fondförsäkring AB
Peter Andrée, styrelseledamot
Stefan Eliasson, styrelseledamot
Monica Bloom, styrelseledamot