Så maximerar du pensionen 2024

Vid årsskiftet har det införts nya regler gällande pensionssparande som du som företagare bör känna till, exempelvis hur mycket du ska ta ut i lön för att maximera pensionen och vad brytpunkten för statlig skatt är.  Här går vi igenom vad du som företagare behöver hålla dig uppdaterad om inom pensionsområdet under 2024.

Viktigt att ha koll på för 2024

Årsskiftet är ett perfekt  tillfälle att se över ditt pensionssparande som företagare. Dessutom har det tillkommit regeländringar för 2024 som är bra för dig att känna till.

  • Maximera din allmänna pension genom att ta ut lön upp till 51 245 kronor i månaden.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt ligger kvar på samma nivå som för 2023, vilket är ca 51 200 kronor per månad.
  • Som företagare har du avdragsrätt på upp till 35 procent av din lön när du sparar till tjänstepension.
  • En flytt av ditt pensionssparande kan ge dig bättre villkor, vilken är bra att se över årligen.
  • Genom att månadsspara till din pension så drar du fördel av ränta på ränta-effekten, vilket har ett stort långsiktigt värde på ditt pensionskapital


Maximera din allmänna pension
Hur mycket du tar ut i lön påverkar vad du kommer att få i allmän pension. Möjligheten att sätta av till allmän pension ökar för 2024 från 49 967 kronor i månaden till 51 245 kronor medan brytpunkten för statlig inkomstskatt förblir oförändrad på 51 200 kronor. Vår rekommendation är att du först tar ut lön upp till brytpunkten så att du säkerställer din allmänna pension, därefter tittar man på en fördelning mellan tjänstepensionsparande och utdelning om det finns utrymme i företaget.

Du får avdragsrätt när du sparar till tjänstepension och slipper sociala avgifter
Pensionssparande är förmånligt för dig som företagare. Dels har du fortsatt möjlighet att sätta av 35 procent av din lön i tjänstepension, vilken är en avdragsgill kostnad i bolaget. Det är även bra att känna till att när du som företagare gör en avsättning till din tjänstepension, så utgår inga sociala avgifter, vilket du behöver betala när du tar ut lön. Vår rekommendation är att du maximerar ditt avdragsutrymme om du har möjlighet.

Enklare att flytta sitt pensionskapital
Under 2022 ändrades flyttreglerna så det är nu enklare för dig att flytta ditt pensionskapital om du upptäcker att du får bättre villkor hos en annan aktör.
– Innan du genomför en flytt, säkerställ att du inte förlorar en bra förmån, exempelvis en garanti på inbetalt belopp eller kostnadsfri personlig service, säger Lars Lindell, pensionsrådgivare på SH Pension.

Löpande månadssparande med ränta på ränta-effekt
Förhoppningsvis har du idag ett löpande pensionssparande, vilket är en bra sparform över tid. Genom ränta på ränta-effekten får ditt sparande en rejäl skjuts i avkastning när du sparar långsiktigt. Glöm därför inte att justera ditt pensionssparande och höja det i takt med att du tar ut mer i lön eller får en ökad vinstmarginal i bolaget.