Hander

Fem goda skäl att flytta till SH Pension

– Stark kapitalförvaltning
– Låga avgifter
– Marknadens bästa återbäringsränta på traditionell förvaltning sett över en tioårsperiod
– Unikt fondkoncept
– Personlig service av kunnig personal

Gör så här
Ta kontakt med din försäkringsrådgivare eller Försäkringsservice på tfn. 010-471 87 70. En flytt kräver både kunnande och eftertanke och hos oss får du all rådgivning du behöver.

Samla din pension hos SH Pension
Det är värt att samla ditt pensionskapital hos oss. Vi erbjuder låga avgifter, en stark förvaltning och ett attraktivt fondutbud. Det ska vara tryggt och enkelt att spara hos oss.

Hur går en flytt till?
Vi hjälper dig att få fram den information du behöver för en flytt från ditt gamla försäkringsbolag. Det vi behöver veta är att ditt gamla försäkringsbolag tillåter att du flyttar din försäkring samt hur stort försäkringskapitalet är. När vi fått in den information vi behöver går vi igenom den tillsammans med dig för att avgöra om det är bra för dig att flytta och hur vi gör det på bästa sätt. Om det är lönsamt för dig att flytta så hjälper vi dig att fylla i en begäran om flytt som vi skickar till det försäkringsbolag du vill lämna. Hur lång tid flytten tar beror på rutinerna hos ditt gamla försäkringsbolag och det är ingenting vi kan påverka. Vi upprättar en försäkring under tiden i väntan på att ditt kapital ska skickas till oss. Så snart dina pengar har kommit meddelar vi dig.

Välkommen till en klok affär!

Flyttavgifter

Om din pensionsförsäkring ska flyttas från SH Pension

Traditionellt förvaltad försäkring:
Fast avgift – 700 kr

Rörliga avgifter
År 1 – Ingen flytträtt
År 2 – 5%
År 3 – 4%
År 4 – 3%
År 5 – 2%
Alla försäkringar som är äldre än fem år – 1%

Fondförsäkring:
Fast avgift – 700 kr

Rörliga avgifter
År 1 – Ingen flytträtt
År 2 – 2,5%
År 3 – 2%
År 4 – 1,5%
År 5 – 1%
Alla försäkringar som är äldre än fem år – 0,5%

Vid flytt av pensionsförsäkring från Svensk Handel Pensionskassan till Svensk Handel Fondförsäkring AB, och vice versa, tas inga flyttavgifter ut.
Dock kan det ske marknadsvärdesjustering vid de tillfällen konsolideringen hos Svensk Handel Pensionskassan understiger 100% vid flyttillfället. 

Förutom ovanstående avgifter vid flytt av pensionsförsäkring från SH Pension framgår flyttreglerna under avsnittet Flytt från SH Pension.

Vid övriga frågor om flytt från SH Pension ber vi dig kontakta en av våra rådgivare, alternativt Försäkringsservice på telefon 010 – 471 87 70.

Regler för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning samt Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Alla privata försäkringar oavsett teckningsdatum samt tjänstepensioner som är tecknade efter 2006-08-31 har flytträtt enligt nedan, dock inte för privata försäkringar där huvuddelen av inbetalda premier innan

2006-08-31 utgörs av tjänstepensionspremier och där överlåtelse från tjänstepension till privat försäkring har skett.

Flytt medges endast till annan pensionsförsäkring. Försäkringstagaren har rätt att få hela försäkringskapitalet i sin pensionsförsäkring överförd till en ny pensionsförsäkring hos annan försäkringsgivare.

Flytt medges endast av försäkringens hela kapital, d.v.s. delflytt medges inte.

Försäkring där kapital flyttas betraktas som återköpt och avslutad hos SH Pension.

Flytt medges först ett år efter försäkringens tecknande (dateringsdag).

Vid flytt av försäkringar som är utan återbetalningsskydd krävs godkänd hälsoprövning för att flytt ska medges.

Avgifter – se Flyttavgifter längre upp på sidan.