Vi höjer återbäringen från 6 till 8 procent

SH Pension höjer återbäringsräntan från 6 till 8 procent

Året har börjat bra för SH Pension och totalavkastningen i den traditionella portföljen uppgår till 4,5 procent för första kvartalet. Konsolideringsgraden har förstärkts ytterligare till 134 procent jämfört med 129 procent vid årsskiftet. Därför höjer vi återbäringsräntan till 8 procent från och med den första maj.

 

– Det är glädjande att vi återigen kan höja vår återbäringsränta i den traditionella förvaltningen. Vi har en god och stabil utveckling som förstärker våra redan goda nyckeltal och gör att vi kan dela ut mer till våra kunder, säger Annelie Helsing, vd för SH Pension.

 

Vad är traditionell förvaltning?

Har du traditionell förvaltning av din pension har du valt den säkraste sparformen vi erbjuder. Det är vi som sköter placeringarna åt dig och du är dessutom garanterad en viss pension dagen det är dags för utbetalning. När det går bra för oss går det bra för dig – överskottet från vår verksamhet går direkt tillbaka till dig i form av återbäringsränta.

 


SH Pension – Din och ditt företags partner för tjänstepension

SH Pension har 75 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln med pensions- och trygghetsförsäkringar. Vi är kundägda och överskottet från vår verksamhet går tillbaka till dig som pensionssparar hos oss. Här får du tillgång till både traditionell försäkring, fondförsäkring och trygghetsförsäkringar. Vi vet vad som krävs för att du ska få trygghet både under arbetslivet och som pensionär.

 

 

Här kan du läsa mer om traditionell förvaltning >

 

Publiceringsdatum: 2021-05-03

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >