Extra föreningsstämma 3 maj

Svensk Handel Pensionskassan bjuder in till extra föreningsstämma den 3 maj. Du som är medlem är välkommen att delta digitalt via Teams. Anmäl dig här!

Svensk Handel Pensionskassans extra föreningsstämma 3 maj 2021

För att SH Pension ska kunna omvandlas till tjänstepensionsförening krävs några förtydliganden i stadgarna bland annat vad gäller försäkringsklasser. Dessutom vill SH Pension efter omvandling kunna tillhandahålla fondförsäkring och förmedla andras produkter i ett bolag, vilket också kräver ändringar i stadgarna.

Den 3 maj kl. 10.00 bjuds medlemmarna in till en extra föreningsstämma för att besluta om stadgeändringarna.

 

Digitalt deltagande

Stämman kommer att ledas från SH Pensions lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm.  Men med hänsyn till Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer uppmanar vi anmälda medlemmar att delta digitalt via Teams.
Här hittar du instruktioner för hur du ansluter via Teams. Du som anmäler dig får en anslutningslänk via mejl dagen innan stämman. Tänk på att du ska kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig legitimation även vid digitalt deltagande när vi fastställer röstlängden.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 26 april och du anmäler dig via mejl till stamman@shpension.se.
Vi återkopplar till dig med anslutningslänk dagen innan stämman.

 

Vid anmälan uppges:

  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer
  • Medlemsnummer

 

Program

9.30                     Välkommen att ansluta för registrering

10.00                  Stämman öppnas

 

Material

 

Fullmakt

Kan eller vill du inte närvara själv på stämman kan du ändå delta genom fullmakt som företräds av annan medlem. Fullmakten ska vara oss tillhanda senast 26 april.
Du kan antingen skicka in fullmakten via post till adress som finns på blanketten eller e-post till stamman@shpension.se.

 

 

 

Att tänka på inför stämman

  • Då stämman genomförs delvis digitalt kommer den att spelas in, inspelningen hanteras i enlighet med GDPR.
  • Använd hörlurar för en bra ljudkvalitet både för dig och övriga deltagare
  • Testa gärna tekniken innan så att du säkerställt att ljud och mikrofon fungerar som det ska
  • Använd handuppräckningssymbolen om du vill ställa en fråga eller påkalla mötesordförandens uppmärksamhet
  • Tänk på att aktivera din mikrofon när du ska säga något och att slå av den (mute) när du pratat klart

 

Frågor

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl.

 

Varmt välkommen!

 

 

Publiceringsdatum: 2021-04-19

De senaste nyheterna

Månadsrapporter april

2021-05-11

Månadsrapporter april C WorldWide Asia C WorldWide Emerging Markets C WorldWide Global Equities Ethical C WorldWide Healthcare Select C WorldWide Sweden Small Cap   Cliens...

Läs mer >

Ordinarie föreningsstämma 17 maj

2021-05-03

Den 17 maj kl. 10.00 bjuds medlemmarna i Svensk Handel Pensionskassan in till ordinarie föreningsstämma.   Under en extra föreningsstämma den 3 maj 2021 beslutades om ändringar i stadgarna...

Läs mer >

Vi höjer återbäringen från 6 till 8 procent

2021-05-03

SH Pension höjer återbäringsräntan från 6 till 8 procent Året har börjat bra för SH Pension och totalavkastningen i den traditionella portföljen uppgår till 4,5 procent för första...

Läs mer >