Valet är klart! Se vilka som ingår i fullmäktige 2023

SH Pension har 15 fullmäktigeledamöter. Sju av dessa har utsetts av Svensk Handel arbetsgivarorganisation och åtta har utsetts av medlemmarna direkt. För fullmäktigeledamöterna har också suppleanter utsetts som ersättare vid ordinarie fullmäktiges frånvaro.

 

Följande personer har utsetts till SH Pension fullmäktige, vilket gäller från och med årsstämman 16 maj 2023:

 

Ledamöter:

 

 • Lennart Lindenberg, Egen företagare (Senior), Göteborg
 • Catarina Bratt, Ekonomichef, Danderyd
 • Kerstin Lingebrant Vinka, Fil.kand (Senior), Ängelholm
 • Jan Wallström, Chef Internrevision & säkerhet, Trosa
 • Mikael Lindell Bolin, Egenföretagare, Viken
 • Martin Lindeblad, Jurist, Tullinge
 • Danny Lundblad, ICA-handlare, Älta
 • Ander Bernborg, Ekonom, Malmö
 • Monica Bloom, ICA-handlare, fd styrelseledamot SH Pension, Hägersten
 • Bengt Larsson, Egenföretagare, Furulund
 • Inge Ivarsson, Egenföretagare, Kalmar
 • Ragnar Fransson, Egenföretagare, fd styrelseledamot SH Pension, Stockholm
 • Matts Dahlberg, Egenföretagare, Borlänge
 • Michael Wahlström, Jurist, Stockholm
 • Lars G Ohlson, Egenföretagare (Senior), Beddingestrand

 

Suppleanter:

 

 • Solveig Lundberg, Egen företagare, Hägersten
 • Anders Sundqvist, Vd, Östersund
 • Jan Svärd, Redovisningsansvarig, Stockholm
 • Peter Johansson, Egenföretagare, Helsingborg
 • Carl Robert Nyström, Arbetsrättsjurist, Göteborg
 • Maria Öström, Redovisningsansvarig, Stockholm
 • Linda Leffler-Olsson, Näringspolitisk sakkunnig i Bryssel, Göteborg

 

Frågor och svar om fullmäktigevalet>

 

Publiceringsdatum: 2023-03-20

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2023-05-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

Extra stämma

2023-05-17

På ordinarie föreningsstämma 16 maj fattades beslut om uppdaterade stadgar. Ändring av stadgar kräver beslut vid två stämmor, därför kallar vi nu fullmäktige till extra föreningsstämma.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2023-05-02

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >