Ukrainakrisen – hur påverkas din tjänstepension?

Det sker i vår absoluta närhet och kommer påverka oss i månader kanske år framöver. Vi ser länder som sluter upp inom FN och EU för att vidta åtgärder genom sanktioner för att stoppa händelseutvecklingen. Många blir oroliga av händelserna och vi blir påminda om skörheten inom ramen för våra internationella samarbeten och världsordning.

 

Vi på SH Pension fortsätter att ha stort fokus på dina pensioner och vi vidtar åtgärder löpande. Kapitalförvaltningen fokuserar på långsiktighet och stabilitet. Genom en väl diversifierad portfölj kan vi stå emot händelser av det här slaget. Vi kan med stor trygghet bekräfta att vår exponering i Ryssland är marginell och att inga av dessa finns på sanktionslistan från FN eller EU just nu. SH Pension har en stark riskförvaltning och styrning av dina pensioner. Vi följer förvaltningen på daglig basis och kommer att avyttra de exponeringar som hamnar under nya sanktioner.

 

Hur står sig SH Pension i turbulenta tider?

 

SH Pension har en stabil finansiell situation och kan stå emot kraftig turbulens på marknaden. Detta bekräftas i de scenarier som görs kopplat till risker och börssvängningar. I den traditionella försäkringen förvaltas pensionskapitalet i en portfölj bestående av svenska och globala aktier, räntor, alternativa placeringar och fastigheter. Vår diversifiering av placeringarna dämpar effekten vid sådana här händelser och din pension påverkas i mindre grad, du har dessutom en garanti i botten.

 

Hur påverkas din tjänstepension?

 

Det finns olika sätt att spara till sin pension och det är viktigt i ett turbulent läge att tänka att tjänstepension är ett långsiktigt sparande. Har du traditionell försäkring behöver du inte engagera dig själv, vi tar hand om allt. Det är ett tryggt sparande då stor del av premien garanteras och placeringarna sköts av professionella kapitalförvaltare.

 

Har du valt fondförvaltning i din tjänstepension finns ingen garanti utan kapitalet kan både sjunka och stiga mer över tid än i traditionell försäkring, olika mycket beroende på vilka fonder du valt. Har du långt kvar till pension brukar det generella rådet vara att sitta still i båten när det är turbulent på börsen, men man kan passa på att fundera på vilken riskexponering man vill ha för sin tjänstepension för att kunna göra förändringar framöver. Över tid har börsen historiskt återhämtat sig och för dig som har nära till pensionering är det bra att också tänka på att pensionen betalas ut under en längre period vilket ökar chansen till att börsen återhämtar sig.

 

Behöver jag som kund göra något?

 

Har du traditionell försäkring kan du känna dig trygg och du behöver inte göra något, vi arbetar aktivt med dina placeringar och SH Pensions finansiella ställning står stabilt i turbulenta tider.

 

Har du fondförsäkring har du möjlighet att följa utvecklingen genom att logga in på vår kundwebb och även prata med oss om dina placeringar. Flytt av försäkring eller byte av förvaltningsform är möjligt för den som vill ändra riskprofil i sitt sparande.

 

 

Publiceringsdatum: 2022-03-08

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >