Tre viktiga saker i SH Pensions pipeline

Hur är det att komma in som ny vd för ett företag i förändring vid samma tidpunkt som en pandemi bryter ut med full kraft och skapar turbulens både på de ekonomiska marknaderna och samhället i stort? Annelie Helsing reflekterar över sina första åtta månader hos SH Pension.

Tre viktiga saker i SH Pensions pipeline

 

Efter 8 månader som vd på SH Pension reflekterar jag över hur vi tillsammans hanterar denna mycket speciella tid – pandemin har fört med sig nya arbetssätt samtidigt som vi påbörjat ett större förändringsarbete. Jag var i våras stolt och ödmjuk inför mitt nya uppdrag att leda den här fina Pensionskassan, som funnits sedan 1946, i ombildningen till en Tjänstepensionsförening.  Nu kan jag säga att jag är ännu mer stolt och ödmjuk över att arbeta här och för vad vi åstadkommer varje dag!

 

Viktiga insikter har gjorts och visar vägen framåt och vår transformation har börjat. Vi har mycket på gång, höga ambitioner och förväntan om vad vi kommer åstadkomma är stor. Det är väldigt roligt att jobba i ett så kreativt klimat!

 

Tre viktiga saker i SH Pensions pipeline

  • Anpassning och ombildning för SH Pension till Tjänstepensionsförening 2021 – vilket innebär nya möjligheter på marknaden
  • Vi bygger verksamheten för att skapa tillväxt och satsar på mycket utveckling de kommande åren
  • Vi förstärker genom att ta in ny kompetens för att möta nya behov

 

 

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss >

Publiceringsdatum: 2020-11-17

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >