Stark tillväxt och satsningar framåt

2023 tog SH Pension flera strategiska kliv i syfte att möjliggöra tillväxt och hållbar utveckling.

SH Pension startade under 2023 den faktiska implementeringen att bygga en stabil grund vad gäller infrastruktur och nytt systemstöd genom bland annat samarbetet med FCC om att implementera Lumera Live. Det här är en satsning både för befintliga kunder och partners och för framtiden där vi ser både konkurrenskraft och skalfördelar.

 

Vi har även skapat en robust kapitalförvaltning gällande kvalitetssäkring, diversifiering och hållbarhet både inom traditionell försäkring och fondförsäkring. Den traditionella portföljen utvecklas strategiskt mot mer alternativa investeringar och alla SH Pensions produkter främjar numera hållbarhet. Som en mindre och snabbfotad aktör kan vi snabbt anpassa oss och redan 2024 kommer vi se effekter i vårt erbjudande.

 

Inom traditionell försäkring ökade premieinkomsten med 86 procent inom traditionell försäkring jämfört med 2022. Strategiskt samarbete med några utvalda förmedlare är en starkt bidragande faktor till tillväxten. Inbetalningarna till fondförsäkring 2023 var i paritet med föregående år med en minskning om 2 procent jämfört med 2022.

 

Den genomsnittliga återbäringsräntan under 2023 var 6,3 procent (snittet de senaste 5 åren är 5,8 procent och de senaste 10 årens snitt är 6,9 procent) och konsolideringsgraden uppgick till 113 procent (118 procent 2022) vid utgången av året.

 

SH Pensions totalavkastning i den traditionella försäkringen landade på 2,0 procent (-6,9 procent 2022) för helåret 2023. Fastighetsvärderingarna gick ner under året och landade på -7,1 procent. Alternativa investeringarna levererade 0,9 procent i uppbyggnaden. Aktier och räntor bidrog positivt med 11,8 procent respektive 1,5 procent. Dessa når inte sina jämförelseindex där några få bolag i USA står för en väldigt stor del av marknadsrörelserna globalt.

 

SH Pensions aktieportfölj är mycket väldiversifierad för att bland annat hantera koncentrationsrisker. Därmed är portföljen mindre volatil och får en jämnare avkastning.

– Vi har ett långsiktigt perspektiv och i historiska jämförelser står SH Pensions traditionella försäkring sig väl. Totalavkastningen har de senaste 5 åren varit 6,2 procent i snitt per år och 6,1 procent över 10 år, säger vd Annelie Helsing.

 

SH Pensions traditionella portfölj förväntas ha mycket goda avkastningsmöjligheter framåt tack vare den uppbyggnad i tillgångsslaget alternativa investeringar som sker sedan 2022.

 

Under 2023 har SH Pension lagt mycket arbete på hållbarhet i kapitalförvaltningen så att alla produkter uppfyller kriteriet att främja hållbarhet enligt SFDR. SH Pension stödjer Parisavtalet och har en netto noll-strategi för 2050 i den likvida portföljen med tydliga delmål på vägen.

 

 

 

En viktig milstolpe 2023 var att kvalitetssäkra fondförsäkringserbjudandet, vilket innebar flertalet fondbyten för kundernas räkning. Genom en tydliggjord fondurvalsprocess har förvaltare och fonder valts ut och detta arbete kommer att fortsätta i syfte att komplettera utbudet. Under 2023 fortsatte SH Pension att stärka sin distributionskraft genom att ingå ett förmedlarsamarbete med Hjerta gällande traditionell försäkring till företagare.

 

Aktuella nyckeltal per februari 2024:

 

  • Totalavkastning: 1,5 procent
  • Återbäringsränta: 5 procent,
  • Konsolideringsgrad: 113 procent
  • Solvensgrad: 164 procent

 

 

 

Publiceringsdatum: 2024-03-27

De senaste nyheterna

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >