SH Pension väljer IORP 2 istället

SH Pension ändrar sig – väljer IORP 2 istället

Styrelsen för SH Pension väljer att riva upp beslutet om ombildning till försäkringsförening och följande av Solvens 2-regelverk. Under en extra föreningsstämma som pensionskassan kallar till den 25 februari ska det istället föreslås att ombildning görs till en tjänstepensionsförening, berättar styrelseordförande Hans Löwlund för Pensionsnyheterna.

 

Pensionskassan hade redan en extrastämma i september och där fattades beslutet att följa Solvens 2-regelverket. Planen var att ombildas till en försäkringsförening och fusionera in fondförsäkringsbolaget i moderbolaget, uppgav dåvarande vd:n Stefan Eliasson till redaktionen.

 

Men två månader senare aviserade SH Pension att Eliasson lämnar med omedelbar verkan och lämnar över tillfälligt till styrelseledamoten Lena Schelin. Hon är för många i branschen bekant som tidigare vd för Änke- och Pupillkassan.

 

Anledningen var olika synsätt på vägen framåt, som det meddelades då. När finansutskottet i riksdagen bestämt sig för att lätta på den ”gold-plating” av kapitalkraven för tjänstepensionsföretag öppnades en ny väg för SH Pension.

 

Nu har man sedan november gjort en gedigen analys med jämförelser mellan Solvens 2 och IORP 2 och utvärderingen kom styrelsen till handa förra veckan. Där framkom det att SH Pension egentligen saknar förutsättningar för att ombildas till ett Solvens 2-bolag.

 

Med tanke på att utskottet beslutade att lätta på kraven för tjänstepensionsföretag så visar det sig att den vägen är att föredra framöver, menar Löwlund.

 

– Även om vi mot all förmodan skulle klara Solvens 2-kraven så vill vi inte utsätta pensionskassan för den påfrestningen det skulle innebära. Den 25 februari kommer beslutet och Löwlund väntar sig att stämman följer styrelsens förslag.

 

Artikeln återges med tillstånd från redaktionen Exakt Media AB

Publiceringsdatum: 2020-02-05

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >