SH Pension väljer IORP 2 istället

SH Pension ändrar sig – väljer IORP 2 istället

Styrelsen för SH Pension väljer att riva upp beslutet om ombildning till försäkringsförening och följande av Solvens 2-regelverk. Under en extra föreningsstämma som pensionskassan kallar till den 25 februari ska det istället föreslås att ombildning görs till en tjänstepensionsförening, berättar styrelseordförande Hans Löwlund för Pensionsnyheterna.

 

Pensionskassan hade redan en extrastämma i september och där fattades beslutet att följa Solvens 2-regelverket. Planen var att ombildas till en försäkringsförening och fusionera in fondförsäkringsbolaget i moderbolaget, uppgav dåvarande vd:n Stefan Eliasson till redaktionen.

 

Men två månader senare aviserade SH Pension att Eliasson lämnar med omedelbar verkan och lämnar över tillfälligt till styrelseledamoten Lena Schelin. Hon är för många i branschen bekant som tidigare vd för Änke- och Pupillkassan.

 

Anledningen var olika synsätt på vägen framåt, som det meddelades då. När finansutskottet i riksdagen bestämt sig för att lätta på den ”gold-plating” av kapitalkraven för tjänstepensionsföretag öppnades en ny väg för SH Pension.

 

Nu har man sedan november gjort en gedigen analys med jämförelser mellan Solvens 2 och IORP 2 och utvärderingen kom styrelsen till handa förra veckan. Där framkom det att SH Pension egentligen saknar förutsättningar för att ombildas till ett Solvens 2-bolag.

 

Med tanke på att utskottet beslutade att lätta på kraven för tjänstepensionsföretag så visar det sig att den vägen är att föredra framöver, menar Löwlund.

 

– Även om vi mot all förmodan skulle klara Solvens 2-kraven så vill vi inte utsätta pensionskassan för den påfrestningen det skulle innebära. Den 25 februari kommer beslutet och Löwlund väntar sig att stämman följer styrelsens förslag.

 

Artikeln återges med tillstånd från redaktionen Exakt Media AB

Publiceringsdatum: 2020-02-05

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >