SH Pension står stabilt under första kvartalet

SH Pension summerar årets första kvartal och den traditionella portföljen landar på 0,1 procent över index, med en avkastning på -2,8 procent. Kvartalet inleds med turbulenta marknader som präglades både av en ökad inflationsrisk och kriget i Ukraina. Detta hade negativa effekter både på aktie- och räntemarknaden.

 

SH Pensions ränteportfölj har haft en lägre marknadsrisk än index och har därför presterat bättre än index när räntorna nu stigit. Aktieportföljen är väldiversifierad med både svenska och globala aktier och har gått i linje med ett brett världsindex.

 

SH Pensions totalportfölj innehåller, förutom aktier och obligationer, även fastigheter och alternativa investeringar vilket bidragit till att skapa stabilitet under perioden.

 

– Det är glädjande att konstatera att vår premievolym i traditionell tjänstepension nästan dubblerats under perioden i jämförelse med utfallet första kvartalet föregående år, säger SH Pensions vd Annelie Helsing. Den positiva utvecklingen beror både på ökade försäljningsaktiviteter och ett stort intresse för den traditionella försäkringen, både hos befintliga kunder och nya. Återbäringsräntan är sedan 1 april 9 procent och nyckeltalen fortsätter att vara goda – den kollektiva konsolideringsgraden var den 31 mars cirka 128 procent.

 

Pressmeddelandet som pdf

 

 

Publiceringsdatum: 2022-04-29

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >