SH Pension står stabilt under första kvartalet

SH Pension summerar årets första kvartal och den traditionella portföljen landar på 0,1 procent över index, med en avkastning på -2,8 procent. Kvartalet inleds med turbulenta marknader som präglades både av en ökad inflationsrisk och kriget i Ukraina. Detta hade negativa effekter både på aktie- och räntemarknaden.

 

SH Pensions ränteportfölj har haft en lägre marknadsrisk än index och har därför presterat bättre än index när räntorna nu stigit. Aktieportföljen är väldiversifierad med både svenska och globala aktier och har gått i linje med ett brett världsindex.

 

SH Pensions totalportfölj innehåller, förutom aktier och obligationer, även fastigheter och alternativa investeringar vilket bidragit till att skapa stabilitet under perioden.

 

– Det är glädjande att konstatera att vår premievolym i traditionell tjänstepension nästan dubblerats under perioden i jämförelse med utfallet första kvartalet föregående år, säger SH Pensions vd Annelie Helsing. Den positiva utvecklingen beror både på ökade försäljningsaktiviteter och ett stort intresse för den traditionella försäkringen, både hos befintliga kunder och nya. Återbäringsräntan är sedan 1 april 9 procent och nyckeltalen fortsätter att vara goda – den kollektiva konsolideringsgraden var den 31 mars cirka 128 procent.

 

Pressmeddelandet som pdf

 

 

Publiceringsdatum: 2022-04-29

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >