SH Pension justerar återbäringsräntan

 

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

 

– Återbäringsräntan är fortfarande på en hög nivå, vilket är möjligt eftersom vår finansiella ställning är fortsatt stark. Totalavkastningen under årets nio första månader landade på -10,3 procent, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Totalavkastningen de senaste 15 åren har i genomsnitt varit 7,21 procent. Det placerar SH Pensions traditionellt förvaltade försäkring i toppen av jämförbara aktörer. Försäkringens kollektiva konsolideringsgrad står även stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad på 116 procent per sista september. Den kollektiva konsolideringsgraden, visar relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital.

 

(På bild ovan: Lars Carlsson CFO och Annelie Helsing vd SH Pension.)

 

 

Publiceringsdatum: 2022-11-01

De senaste nyheterna

Artikel hos Pensioner & Förmåner. ”Målet är en dubblering av premieinkomsterna”

2023-11-23

Här kan ni läsa senaste artikeln om oss från Pensioner & Förmåner, där vår vd Annelie Helsing intervjuats.

Läs mer >

Fondrapporter oktober

2023-11-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för september månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2023-10-31

SH Pension justerar sin återbäringsränta från sju till fem procent. Justeringen träder i kraft 1 november och gäller traditionellt förvaltad försäkring.

Läs mer >