SH Pension justerar återbäringsräntan

 

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

 

– Återbäringsräntan är fortfarande på en hög nivå, vilket är möjligt eftersom vår finansiella ställning är fortsatt stark. Totalavkastningen under årets nio första månader landade på -10,3 procent, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Totalavkastningen de senaste 15 åren har i genomsnitt varit 7,21 procent. Det placerar SH Pensions traditionellt förvaltade försäkring i toppen av jämförbara aktörer. Försäkringens kollektiva konsolideringsgrad står även stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad på 116 procent per sista september. Den kollektiva konsolideringsgraden, visar relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital.

 

(På bild ovan: Lars Carlsson CFO och Annelie Helsing vd SH Pension.)

 

 

Publiceringsdatum: 2022-11-01

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >