SH Pension justerar återbäringsräntan

Från och med den 1 november 2023 justerar SH Pension sin återbäringsränta för traditionellt förvaltad försäkring från sju till fem procent.

 

– Vi justerar återbäringsräntan som en anpassning till den senaste tidens utveckling. Portföljen är konstruerad för att långsiktigt generera god avkastning till våra kunder, vilket den fortsätter att göra, säger Annelie Helsing vd SH Pension.

 

SH Pensions portfölj är väldiversifierad inom  olika tillgångsslag såsom aktier, fastigheter och onoterade aktier och obligationer. Under året har aktier gett en avkastning på 6,4 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på 9,6 procent de senaste fem åren. Fastigheter och alternativa investeringar har haft en negativ utveckling under året men uppvisar en god årlig avkastning de senaste fem åren med 6,6 procent respektive 6,8 procent.

 

Det är denna långsiktiga allokering som skapat den konkurrenskraftiga totalavkastningen som SH Pension levererat, trots den turbulenta marknadssituationen. Totalavkastningen för SH Pension till och med september 2023 uppgick till 1,6 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste fem åren har varit 5,5 procent och under samma period har återbäringsräntan i snitt varit 5,9 procent.

 

Den aktuella konsolideringsgraden per 1 oktober är 114 %.

 

SH Pension har under det tredje kvartalet ingått avtal om Lumera Live samt etablerat ett samarbete med Hjerta i deras Infinity-plan. Sedan årsskiftet har premieinkomsten i den traditionella förvaltningen ökat med 86 procent i jämförelse med samma period föregående år.

 

Publiceringsdatum: 2023-10-31

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2024-04-29

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >