SH Pension höjer återbäringsräntan till 6 procent

SH Pension höjer återbäringsräntan till 6 procent

När SH Pension summerade det gångna året rapporterades en totalavkastning som uppgår till 8,7 (14,6) procent. Konsolideringsgraden har också stärkts under året och uppgår per sista december 2020 till 129 procent jämfört med 120 procent föregående år.

 

Därför höjer nu SH Pension återbäringsräntan ytterligare, till 6 procent per den 1 mars.

 

SH Pension har under en tid varit försiktiga med att dela ut överskott med anledning av anpassningar inför ombildning till tjänstepensionsförening kombinerat med osäkerhet på de ekonomiska marknaderna. Men efter två starka år (2019 och 2020), där kapitalavkastningen i den traditionella portföljen levererat med gott resultat, beslutade styrelsen att höja återbäringen i omgångar. Först till 4 procent per den 1 oktober 2020, och nu till 6 procent per den 1 mars 2021.

 

– Det är glädjande att vi nu höjer återbäringsräntan för alla våra kunder. Vi tror också att fler kunder skulle uppskatta den traditionella försäkringens fördelar med trygghet genom garanti och att den har en stabil avkastning trots tider av osäkerhet eller oro på marknaden, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

För mer information

Annelie Helsing, vd

annelie.helsing@shpension.se

 

SH Pension – Din och ditt företags partner för tjänstepension

SH Pension har 75 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln med pensions- och trygghetsförsäkringar. Vi är kundägda och överskottet från vår verksamhet går tillbaka till dig som pensionssparar hos oss. Här får du tillgång till både traditionell försäkring, fondförsäkring och riskprodukter. Vi arbetar för att du ska få långsiktig ekonomisk trygghet både under arbetslivet och som pensionär.

 

Publiceringsdatum: 2021-03-01

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >