SH Pension höjer återbäringsräntan till 6 procent

Det är glädjande att vi nu höjer återbäringsräntan för alla våra kunder. Vi tror också att fler kunder skulle uppskatta den traditionella försäkringens fördelar med trygghet genom garanti och att den har en stabil avkastning trots tider av osäkerhet eller oro på marknaden, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.
SH Pension höjer återbäringsräntan till 6 procent

SH Pension höjer återbäringsräntan till 6 procent

När SH Pension summerade det gångna året rapporterades en totalavkastning som uppgår till 8,7 (14,6) procent. Konsolideringsgraden har också stärkts under året och uppgår per sista december 2020 till 129 procent jämfört med 120 procent föregående år.

 

Därför höjer nu SH Pension återbäringsräntan ytterligare, till 6 procent per den 1 mars.

 

SH Pension har under en tid varit försiktiga med att dela ut överskott med anledning av anpassningar inför ombildning till tjänstepensionsförening kombinerat med osäkerhet på de ekonomiska marknaderna. Men efter två starka år (2019 och 2020), där kapitalavkastningen i den traditionella portföljen levererat med gott resultat, beslutade styrelsen att höja återbäringen i omgångar. Först till 4 procent per den 1 oktober 2020, och nu till 6 procent per den 1 mars 2021.

 

– Det är glädjande att vi nu höjer återbäringsräntan för alla våra kunder. Vi tror också att fler kunder skulle uppskatta den traditionella försäkringens fördelar med trygghet genom garanti och att den har en stabil avkastning trots tider av osäkerhet eller oro på marknaden, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

För mer information

Annelie Helsing, vd

annelie.helsing@shpension.se

 

SH Pension – Din och ditt företags partner för tjänstepension

SH Pension har 75 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln med pensions- och trygghetsförsäkringar. Vi är kundägda och överskottet från vår verksamhet går tillbaka till dig som pensionssparar hos oss. Här får du tillgång till både traditionell försäkring, fondförsäkring och riskprodukter. Vi arbetar för att du ska få långsiktig ekonomisk trygghet både under arbetslivet och som pensionär.

 

Publiceringsdatum: 2021-03-01

De senaste nyheterna

Extra föreningsstämma 3 maj

2021-04-19

Svensk Handel Pensionskassans extra föreningsstämma 3 maj 2021 För att SH Pension ska kunna omvandlas till tjänstepensionsförening krävs några förtydliganden i stadgarna bland annat vad...

Läs mer >

Månadsrapporter mars

2021-04-13

Nedan kan du ta del av marknadskommentarer från våra fondförvaltare för mars månad.   Cliens Företagsobligationer A Cliens Mixfond A Cliens Räntefond Kort Cliens Småbolag A Cliens...

Läs mer >

Fullmäktigeledamöter i SH Pension

2021-03-24

Om fullmäktige I en tjänstepensionsförening är det medlemmarna som har rösträtt på föreningsstämman i föreningens angelägenheter.  Att fullmäktige har utsetts innebär att medlemmarna...

Läs mer >