SH Pension delårsrapport 2022: Premievolymerna stiger i oroliga tider

Oroliga tider globalt under första halvåret 2022 påverkar avkastningen i den traditionella portföljen. SH Pension jobbar långsiktigt med hållbarhet i en väldiversifierad portfölj och har en god riskspridning. Premievolymerna i traditionell förvaltad tjänstepension har stigit med 50 procent i jämförelse med samma period förra året.

 

Avkastningen i SH Pensions traditionella förvaltning uppgick till -7,5 procent det första halvåret 2022. Resultatet är en kombination av en orolig omvärld och börs och en portfölj som har en mix av tillgångsslag som dämpar de negativa effekterna. Man ser även att premierna för traditionell försäkring har ökat med ca 50 procent i jämförelse med första halvåret 2021. Återbäringsräntan är fortsatt stabil på en hög nivå och sänktes den 1 juni från 9 till 7 procent.

 

– Det har varit ett turbulent och väldigt speciellt första halvår som vi upplevt, med krig i Europa, inflation och stigande räntor, säger vd Annelie Helsing. Detta har påverkat kapitalmarknaderna och avkastningen på placeringarna. SH Pension har en välbalanserad mix i portföljen bestående av aktier, räntor, direktägda fastigheter och alternativa placeringar, vilket är bra för riskspridningen. Under våren har vi på SH Pension bland annat startat varumärkesarbete för att öka kännedomen hos ägarledda företag och behovet av trygghet för företagare. Vi har fokus på tillväxt och vi vill både genom egna kanaler och samarbeten nå ut till fler med vårt fina erbjudande, säger Annelie Helsing vd SH Pension.

 

Totalavkastningen för de senaste 5 åren har varit 8,48 procent i genomsnitt och ser vi över längre tidsperioder har den varit 8,24 procent (10 år) och 7,21 procent (15 år). Totalavkastningen per halvårsskiftet var -7,5 procent. Den har sedan dess återhämtat sig under juli och augusti.

 

I tjänstepensionsföreningar är det den riskkänsliga kapitalkravskvoten (RKK) som visar bolagets stabilitet och styrka. RKK uppgick till 196 procent, jämfört med 185 procent vid årsskiftet. Den kollektiva konsolideringsgraden för vår premiebestämda tjänstepension uppgick till 120 procent, jämfört med 135 procent vid årsskiftet.

 

Höjdpunkter under halvåret:

 

  • SH Pension firar 75 år.
  • Stabil återbäringsränta som nu ligger på 7 procent.
  • Premierna har ökat med 50 procent för traditionell försäkring i jämförelse med första halvåret 2021.
  • Påbörjat ett varumärkesarbete för att skapa större kännedom hos ägarledda företag.

 

All finansiell information om SH Pension finns tillgänglig här.

 

 

Publiceringsdatum: 2022-08-26

De senaste nyheterna

Hurra för Tjänstepensionens dag! Din framtid börjar idag

2023-09-25

Idag firas Tjänstepensionens dag runt om i landet, en viktig dag att uppmärksamma och vi vill påminna dig som företagare att komma ihåg att planera för din pension. Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen och som företagare måste du sätta av till denna del själv. När det är dags att gå i pension kan tjänstepensionen stå för så mycket som hälften av det du har att leva på, så detta är ett väldigt viktigt sparande.

Läs mer >

Fondrapporter augusti

2023-09-18

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för augusti månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension breddar sin distribution genom samarbete med Hjerta

2023-09-06

Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan SH Pension och förmedlarorganisationen Hjerta. SH Pension har sedan länge uppvisat goda förvaltningsresultat i sitt traditionella tjänstepensionserbjudande och som en del i strategin att växa i småföretagarsegmentet inleder man nu ett distributionssamarbete med Hjerta.

Läs mer >