SH Pension breddar sin distribution genom samarbete med Hjerta

Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan SH Pension och förmedlarorganisationen Hjerta. SH Pension har sedan länge uppvisat goda förvaltningsresultat i sitt traditionella tjänstepensionserbjudande och som en del i strategin att växa i småföretagarsegmentet inleder man nu ett distributionssamarbete med Hjerta.

 

Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Hjerta har ett brett erbjudande, stark lokal närvaro i en stor organisation som ger möjligheter och fördelar. Hjerta levererar värde för kunder genom engagemang, trygghet och innovation och finns på fler än 40 orter runt om i Sverige.

 

– Vi är glada att kunna välkomna SH Pension och deras starka erbjudande för traditionell förvaltning i vår tjänstepensionsprodukt Hjertaplan Infinity. SH Pension har en förvaltning som gör dem unika i vårt erbjudande och har historiskt levererat avkastning i absoluta topp. Det är roligt att kunna erbjuda denna förvaltning i vårt kunderbjudande. Vi är även glada över det förtroende SH Pension ger oss i kraft av att Hjerta blir deras första partner för extern distribution, med en inledande exklusivitet, säger Johan Zethraeus , Hjertas VD i en kommentar.

 

Hjerta samarbetar med ett flertal svenska försäkrings- och fondbolag och adderar nu SH Pensions traditionellt förvaltade tjänstepension till erbjudandet.

 

SH Pension är en tjänstepensionsförening som har funnits och förvaltat tjänstepensioner sedan 1946. SH Pension erbjuder traditionell förvaltning, fondförvaltning och riskförsäkringar kopplat till tjänstepension. Tidigare erbjöds försäkringar endast till Sveriges handlare men sedan 2021 är erbjudandet öppet för alla företagare. Genom att ingå ett samarbete med Hjerta ökar SH Pension sin distributionskraft och fler kunder kan ta del av SH Pensions traditionella förvaltning för tjänstepensioner. SH Pension är ett ömsesidigt bolag där allt eventuellt överskott går tillbaka till kunderna.

 

– Vi är mycket glada över att nu vara valbara i Hjertaplan Infinity med vår traditionella försäkring och ser fram emot att utvecklas långsiktigt tillsammans. Hjertas breda kompetens och förankring i hela landet ser vi som en stor fördel och vi ser fram emot att nå ut med vårt fina erbjudande till fler företagare, både ägare och anställda, berättar Annelie Helsing, VD för SH Pension.

 

Samarbetet startar 1 oktober 2023.

 

 

 

Publiceringsdatum: 2023-09-06

De senaste nyheterna

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >