SH Pension ansöker om ombildning till tjänstepensionsförening

SH Pension ansöker om ombildning till tjänstepensionsförening

Den 30 april lämnade SH Pension in ansökan om att ombildas från understödsförening till tjänstepensionsförening. SH Pension har bytt kurs från den tidigare planen om ett inträde i Solvens 2. Efter två enhälligt beslutande extrastämmor under våren 2020 fastslogs beslutet om att istället ansöka om att verka under IORP 2.

 

– Efter ett gediget utredningsarbete landade vi i höstas i att IORP 2 är det rätta för oss, säger Hans Löwlund, Styrelseordförande i Svensk Handel Pensionskassan. Nu ser vi med tillförsikt fram emot denna nya epok i SH Pensions utveckling.

 

– En stor fördel med ombildningen är att SH Pension blir öppen för alla företagare då kravet på medlemskap i Svensk Handel försvinner, även om handelns företag fortsätter att vara en primär målgrupp för oss. Svensk Handel Pensionskassan bildades redan 1946 med målet att erbjuda finansiell trygghet för Sveriges handelsföretag. Dels får vi nu större affärsmässiga möjligheter, dels kommer fler företagare att kunna nyttja vår långa erfarenhet av handeln som bransch och pensionsspara hos oss, fortsätter Annelie Helsing, vd för SH Pension. Ansökan är en milstolpe för oss och hela verksamheten arbetar redan med de anpassningar som följer av detta.

 

Ur styrelsens förslag till stämmobeslut:

 

”Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening, beslutar att bolaget ska ansöka om tillstånd som tjänstepensionsförening i enlighet med 2 kapitlet lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Föreningsstämman har vid två på varandra följande stämmor beslutat ansöka om ombildning till försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).”

 

Pensionskassans nya namn blir Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening och styrelsens säte ska fortsatt finnas i Stockholm.

 

För ytterligare information

Hans Löwlund, Styrelseordförande, 010-47 18 611
Annelie Helsing, VD, 010-471 87 80

 

 

Publiceringsdatum: 2020-05-04

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >