SH Pension 2022 – Trygghet i en turbulent värld

Trots en utmanande marknad stod SH Pensions traditionella portfölj emot bra och slog jämförelseindex med 0,7 procentenheter. Premieinkomsten i traditionellt förvaltad tjänstepension ökade med 25 procent, och samarbetet med Portfolio Försäkra öppnade dörrar för en bredare marknad. SH Pension har också fördjupat samarbetet med kapitalförvaltaren Mercer för att säkerställa en god avkastning och minskade risker.

 

Under 2022 stod traditionellt förvaltad försäkring i fokus hos SH Pension. Trygghet blev än mer aktuellt till följd av en turbulent omvärld med Rysslands invasion av Ukraina som startskottet för inflation, höjda räntor och orolig börs.

 

SH Pensions totalavkastning i den traditionella förvaltningen landade på -6,9 procent (12,8 procent 2021) för helåret 2022. Den väl diversifierade portföljen stod emot bra, trots de extrema marknadsrörelserna året uppvisade. Fördelningen mellan globala räntor, aktier och direktägda fastigheter möjliggjorde och bidrog till att totalportföljen slog sitt jämförelseindex med cirka 0,7 procentenheter.

 

Konsolideringsgraden var vid årsskiftet 118 procent (134) i premiebestämd pension. Under de senaste 15 åren (2008–2022) har SH Pensions totalavkastning i genomsnitt varit 6,3 procent per år och under de senaste 10 åren 6,9 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan var 8 procent under 2022.

 

– Ser man på den genomsnittliga återbäringsräntan de senaste tio åren har den varit 6,7 procent, vilket står sig mycket bra i jämförelser, säger SH Pensions vd Annelie Helsing.

 

Trots att 2022 var ett ekonomiskt utmanande år för många företagare ökade premieinkomsten med 25 procent i traditionell förvaltning jämfört med året innan. Inom fondförvaltning var premieinkomsten 3 procent lägre än föregående år, vilket främst kan härledas till lägre intresse för fondplacering.

 

I slutet av året startade SH Pension ett samarbete med förmedlaren Portfolio Försäkra AB med erbjudande om traditionellt förvaltad tjänstepension.

 

– Vi ser detta som en bra start för vår tillväxt på en bredare marknad, säger vd Annelie Helsing.

 

SH Pension beslutade även att fördjupa sitt samarbete med Mercer gällande kapitalförvaltningstjänster.

 

– Vi vill jobba med en professionell aktör som har förvaltning som sin kärnverksamhet. Det skapar nytta för våra kunder genom god avkastning och minskade risker både inom den traditionella förvaltningen, i kvalitetssäkring och i urvalsprocess till vårt externa fondutbud, säger vd Annelie Helsing.

 

 

Publiceringsdatum: 2023-03-30

De senaste nyheterna

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >