Extra föreningsstämma 2018

Plats
Svensk Handels Hus, lokal Samarkand
Regeringsgatan 60, Stockholm

 

Agenda
09.45 Registrering
10.00 Beslut om förändring i stadgar med anledning av ny garantinivå för det premiebestämda beståndet

 

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 19 oktober och du anmäler dig enkelt på mejladress: stamman@shpension.se.

 

Vid anmälan ska du uppge:

 

    • Förnamn och efternamn
    • Telefonnummer
    • Medlemsnummer

 

Fullmakt
Kan du inte närvara på stämman kan du ändå delta genom fullmakt som företräds av annan medlem. Fullmakten måste vara oss tillhanda 2 veckor innan extra stämman.

 

Frågor
Har du några frågor om extra stämman är du varmt välkommen att ringa 010-471 87 62 eller skicka ett mejl till maria.herdell@shpension.se.

 

Varmt välkommen!

Publiceringsdatum: 2018-09-03

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >