Extra föreningsstämma 2018

Plats
Svensk Handels Hus, lokal Samarkand
Regeringsgatan 60, Stockholm

 

Agenda
09.45 Registrering
10.00 Beslut om förändring i stadgar med anledning av ny garantinivå för det premiebestämda beståndet

 

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 19 oktober och du anmäler dig enkelt på mejladress: stamman@shpension.se.

 

Vid anmälan ska du uppge:

 

    • Förnamn och efternamn
    • Telefonnummer
    • Medlemsnummer

 

Fullmakt
Kan du inte närvara på stämman kan du ändå delta genom fullmakt som företräds av annan medlem. Fullmakten måste vara oss tillhanda 2 veckor innan extra stämman.

 

Frågor
Har du några frågor om extra stämman är du varmt välkommen att ringa 010-471 87 62 eller skicka ett mejl till maria.herdell@shpension.se.

 

Varmt välkommen!

Publiceringsdatum: 2018-09-03

De senaste nyheterna

Månadsrapporter juni

2021-07-06

Nu kan du ta del av våra fondförvaltares marknadskommentarer, utsikter för framtiden och juni månads resultat för våra fonder.

Läs mer >

10 procent i återbäringsränta från 1 juli

2021-06-30

Med fortsatt stark konsolideringsgrad kan SH Pension för tredje gången i år höja återbäringen för traditionellt förvaltad tjänstepension. Den här gången från 8 till 10 procent. Den nya återbäringsräntan träder i kraft per 1 juli.

Läs mer >

Månadsrapporter maj

2021-06-07

Ta del av maj månads resultat för våra fonder. Läs också våra fondförvaltares marknadskommentarer och utsikter för framtiden för respektive fond.

Läs mer >