Pressmeddelande: SH Pension får ny design

SH Pension får från och med 15 januari 2020 ny färg och form. Den nya designen syns genomgående i all kundkommunikation och en ny hemsida har också byggts från grunden. Bakgrunden till den stora förändringen är en satsning på marknads- och kommunikationsfrågor.

SH Pension får från och med 15 januari 2020 ny färg och form. Den nya designen syns genomgående i all kundkommunikation och en ny hemsida har också byggts från grunden. Bakgrunden till den stora förändringen är en satsning på marknads- och kommunikationsfrågor.

 

”Vi vill utveckla och modernisera kundupplevelsen både på vår hemsida och kundwebb, men också när vi kommunicerar med våra kunder genom klassiska utskick med posten.” Säger Elisabeth Persson, Chef för Affärsstöd, som initierade projektet redan hösten 2018. Då startade ett stort varumärkesarbete där både utveckling av en ny hemsida och uppdatering av SH Pensions visuella uttryck genomfördes. Även språk och tonalitet har legat i fokus under det senaste året.

 

Målbilden är att göra en traditionellt komplex bransch med erbjudanden som kräver ganska hög grundkunskap om området mer lättillgängligt och tydligt. Det ska inte kännas svårt och krångligt utan tryggt och enkelt med pension och försäkring.

 

”Vi kommer att fortsätta utveckla vår kommunikation med försäkringstagarna, framförallt med fokus på den digitala kommunikationen. Förhoppningen är t.ex. att kunderna på ett enkelt och säkert sätt ska kunna rapportera ändringar via webben i framtiden. ” avslutar Lena Schelin, tillförordnad vd vid SH Pension.

 

Presskontakt

Anna Mollstedt
anna.mollstedt@shpension.se
010 471 87 84

 

 

Publiceringsdatum: 2020-01-15

De senaste nyheterna

Artikel hos Pensioner & Förmåner. ”Målet är en dubblering av premieinkomsterna”

2023-11-23

Här kan ni läsa senaste artikeln om oss från Pensioner & Förmåner, där vår vd Annelie Helsing intervjuats.

Läs mer >

Fondrapporter oktober

2023-11-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för september månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2023-10-31

SH Pension justerar sin återbäringsränta från sju till fem procent. Justeringen träder i kraft 1 november och gäller traditionellt förvaltad försäkring.

Läs mer >