Positiv utveckling under första halvåret 2023

SH Pension redovisar en stark avkastning på 5,2 procent för första halvåret 2023 med positiv utveckling över tillgångar, särskilt aktier. SH Pension fortsätter framgångsresan med diversifierad portfölj och förmedlarsamarbetet med Portfolio Försäkra.

 

Avkastningen i SH Pensions traditionella förvaltning uppgick till 5,2 procent det första halvåret 2023. Samtliga tillgångsslag har haft en positiv utveckling och speciellt aktier har gått starkt. Resultatet om 299 miljoner kronor påverkas främst av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Premievolymerna i traditionell förvaltning steg med 84 procent det första halvåret i jämförelse med samma period förra året och ser vi till den totala premievolumsökningen, inklusive fondförsäkring, steg den med 58 procent. Totalavkastningen för de senaste 5 åren har varit 5,54 procent i genomsnitt och ser vi över längre tidsperioder har den varit 6,88 procent (10 år) och 6,27 procent (15 år). I tjänstepensionsföreningar är det den riskkänsliga kapitalkravskvoten (RKK) som visar bolagets stabilitet och styrka. RKK uppgick till 181, jämfört med 188 vid årsskiftet. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 120 procent, med 118 procent vid årsskiftet.

 

– SH Pension har en bra mix i portföljen med både aktier, räntor, direktägda fastigheter och alternativa placeringar vilket är bra för riskspridningen och totalavkastningen står sig mycket väl givet jämförelseindex. Vår tillväxtresa har börjat och vi har en god premieutveckling säger vd Annelie Helsing. Störst ökning ser vi i vårt förmedlarsamarbete med Portfolio Försäkra och vi ser fram emot att fortsätta den resan.

 

Höjdpunkter under första halvåret 2023:

 

  • Positiv utveckling på samtliga tillgångsslag i SH Pensions traditionella förvaltning
  • Stabil återbäringsränta som nu ligger på 7 procent.
  • Premierna har ökat med 84 procent för traditionell förvaltning i jämförelse med första
    halvåret 2022.
  • SH Pension har fördjupat samarbetet med kapitalförvaltaren Mercer för att säkerställa
    en god avkastning och minskade risker.
  • God premieutveckling i SH Pensions förmedlarsamarbete med Portfolio Försäkra

 

 

Publiceringsdatum: 2023-08-15

De senaste nyheterna

Hurra för Tjänstepensionens dag! Din framtid börjar idag

2023-09-25

Idag firas Tjänstepensionens dag runt om i landet, en viktig dag att uppmärksamma och vi vill påminna dig som företagare att komma ihåg att planera för din pension. Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen och som företagare måste du sätta av till denna del själv. När det är dags att gå i pension kan tjänstepensionen stå för så mycket som hälften av det du har att leva på, så detta är ett väldigt viktigt sparande.

Läs mer >

Fondrapporter augusti

2023-09-18

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för augusti månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension breddar sin distribution genom samarbete med Hjerta

2023-09-06

Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan SH Pension och förmedlarorganisationen Hjerta. SH Pension har sedan länge uppvisat goda förvaltningsresultat i sitt traditionella tjänstepensionserbjudande och som en del i strategin att växa i småföretagarsegmentet inleder man nu ett distributionssamarbete med Hjerta.

Läs mer >