Justering av prognosräntan

Den 1 juni sänkte vi vår prognosränta

Prognosräntan är ett försiktigt antagande om hur mycket en försäkrings pensionskapital kommer att växa under utbetalningstiden. Den används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under din utbetalningstid. Fram till maj i år var vår prognosränta 3,5 procent, den hade legat fast sedan mars 2010. Under samma period hade den 10-åriga statsobligationsräntan sjunkit med mer än 2,5 procent.

För att anpassa oss till rådande marknadsläge sänkte vi därför den 1 juni vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent.

 

Syftet med att använda prognosränta är att du ska få en jämn utbetalningsnivå av din pension över hela din utbetalningstid.

Vad det innebär för dig som kund

  • För dig som har en försäkring under utbetalning innebär det att det utbetalade beloppet kan sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari
  • För dig som har en försäkring som inte har börjat betalas ut ännu kan prognosen för din framtida utbetalning att sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari

 

Viktigt att komma ihåg

  • Prognosräntan påverkar i vilken takt återbäringsmedel betalas ut
  • Prognosräntan påverkar inte storleken på det garanterade pensionsbeloppet
  • Prognosränteändringen påverkar inte ditt nuvarande pensionskapital

 

Praktiskt innebär det att vi sänker utbetalningstakten av överskottet i din försäkring. Beloppet som motsvarar utbetalningssänkningen finns kvar i ditt försäkringskapital.

 

Har du frågor eller funderingar kring några av dina försäkringar hos oss?

 

Tveka inte att höra av dig >

Publiceringsdatum: 2020-10-13

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >