Justering av prognosräntan

Prognosräntan är ett försiktigt antagande om hur mycket en försäkrings pensionskapital kommer att växa under utbetalningstiden. Den används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under din utbetalningstid.
Justering av prognosräntan

Den 1 juni sänkte vi vår prognosränta

Prognosräntan är ett försiktigt antagande om hur mycket en försäkrings pensionskapital kommer att växa under utbetalningstiden. Den används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under din utbetalningstid. Fram till maj i år var vår prognosränta 3,5 procent, den hade legat fast sedan mars 2010. Under samma period hade den 10-åriga statsobligationsräntan sjunkit med mer än 2,5 procent.

För att anpassa oss till rådande marknadsläge sänkte vi därför den 1 juni vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent.

 

Syftet med att använda prognosränta är att du ska få en jämn utbetalningsnivå av din pension över hela din utbetalningstid.

Vad det innebär för dig som kund

  • För dig som har en försäkring under utbetalning innebär det att det utbetalade beloppet kan sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari
  • För dig som har en försäkring som inte har börjat betalas ut ännu kan prognosen för din framtida utbetalning att sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari

 

Viktigt att komma ihåg

  • Prognosräntan påverkar i vilken takt återbäringsmedel betalas ut
  • Prognosräntan påverkar inte storleken på det garanterade pensionsbeloppet
  • Prognosränteändringen påverkar inte ditt nuvarande pensionskapital

 

Praktiskt innebär det att vi sänker utbetalningstakten av överskottet i din försäkring. Beloppet som motsvarar utbetalningssänkningen finns kvar i ditt försäkringskapital.

 

Har du frågor eller funderingar kring några av dina försäkringar hos oss?

 

Tveka inte att höra av dig >

Publiceringsdatum: 2020-10-13

De senaste nyheterna

Aktuella nyckeltal september 2020

2020-10-13

Är du intresserad av fler nyckeltal? Här finns en sammanställning > Och här kan du läsa mer om vår traditionella förvaltning...

Läs mer >

Justering av prognosräntan

2020-10-13

Den 1 juni sänkte vi vår prognosränta Prognosräntan är ett försiktigt antagande om hur mycket en försäkrings pensionskapital kommer att växa under utbetalningstiden. Den används för att...

Läs mer >

Månadsrapporter och förvaltarkommentarer

2020-10-07

  Cliens Sverige Fokus A Cliens Småbolag A Cliens Räntefond Kort Cliens Mixfond A Cliens Företagsobligationer A C WorldWide Sweden Small Cap C WorldWide Healthcare Select C WorldWide Global...

Läs mer >