Justering av prognosräntan

Den 1 juni sänkte vi vår prognosränta

Prognosräntan är ett försiktigt antagande om hur mycket en försäkrings pensionskapital kommer att växa under utbetalningstiden. Den används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under din utbetalningstid. Fram till maj i år var vår prognosränta 3,5 procent, den hade legat fast sedan mars 2010. Under samma period hade den 10-åriga statsobligationsräntan sjunkit med mer än 2,5 procent.

För att anpassa oss till rådande marknadsläge sänkte vi därför den 1 juni vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent.

 

Syftet med att använda prognosränta är att du ska få en jämn utbetalningsnivå av din pension över hela din utbetalningstid.

Vad det innebär för dig som kund

  • För dig som har en försäkring under utbetalning innebär det att det utbetalade beloppet kan sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari
  • För dig som har en försäkring som inte har börjat betalas ut ännu kan prognosen för din framtida utbetalning att sjunka något i samband med att vi räknar om din försäkring den 1 januari

 

Viktigt att komma ihåg

  • Prognosräntan påverkar i vilken takt återbäringsmedel betalas ut
  • Prognosräntan påverkar inte storleken på det garanterade pensionsbeloppet
  • Prognosränteändringen påverkar inte ditt nuvarande pensionskapital

 

Praktiskt innebär det att vi sänker utbetalningstakten av överskottet i din försäkring. Beloppet som motsvarar utbetalningssänkningen finns kvar i ditt försäkringskapital.

 

Har du frågor eller funderingar kring några av dina försäkringar hos oss?

 

Tveka inte att höra av dig >

Publiceringsdatum: 2020-10-13

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >