Nu söker vi en vd med framtidsvisioner

Vd till SH Pension

Nu söker vi en vd med framtidsvisioner

SH Pension är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag med oöverträffad kunskap inom handelsbranschen gällande försäkringslösningar, förvaltning och fondsparande. Detta medför att SH Pension på ett unikt kan erbjuda kundanpassade helhetslösningar.

 

I koncernen utgör SH-Pension moderbolaget med Svensk Handel Fondförsäkring AB som helägt dotterbolag. Koncernen med totalt ca 25 medarbetare består av en ledningsstab med specialister och följande avdelningar:

 

  • Rådgivning
  • Affärsstöd
  • Ekonomi
  •  IT

 

Framtiden innebär både behov av verksamhetsutveckling och anpassning till ökade krav på regelefterlevnad och mycket annat.

 

Som vd för SH Pension kommer du att ha det yttersta ansvaret för att genom ditt ledarskap utveckla och optimera organisationen till att även fortsättningsvis vara en konkurrenskraftig och affärsmässig aktör. Detta med hänsyn taget till de regelverk och lagstiftning rörande försäkringsverksamhet som råder.

 

Din huvudsakliga uppgift blir att följa och infria de kort- och långsiktiga mål som styrelsen fastställer i strategiska planer, budgetramar och på annat sätt. I rollen ingår även ansvar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 

Tjänstens placering är på SH Pensions kontor i centrala Stockholm.

 

Erfarenhetsbakgrund

Vi söker en person som lockas av utmaningen att ta en drivande roll i vidareutvecklingen av SH Pension. Du har en positiv människosyn och står för ett moget och stabilt ledarskap som både engagerar och entusiasmerar. Din främsta uppgift är att verka för att SH Pension fortsatt blir det självklara valet för sina nuvarande och potentiella kunder. Därför är det viktigt att du utöver branscherfarenheten är affärs- och marknadsorienterad.

 

För att lyckas i rollen bör du tidigare haft en liknande roll och/eller annan relevant branscherfarenhet från ett självständigt mindre bolag i försäkringsbranschen eller för en självständig enhet inom en mindre koncern där du har drivit en affärsorienterad organisation mot uppsatta mål.

 

Du har en hög grad av samarbetsförmåga då uppdraget innebär många externa kontakter. Du är en lagspelare som ser helheten i koncernen.  Du har dokumenterade ledarkunskaper med god erfarenhet av att leda och fördela arbete samt är både strategisk och operativ i din ledarstil.

 

Då SH Pension är ett välfungerande bolag är din huvuduppgift att vidareutveckla det arbete som påbörjats och således inte att göra om hela bolaget. Du har för denna uppgift kompetens och erfarenhet av att bygga effektiva strukturer i verksamheter.
Du har slutligen ett personligt intresse och engagemang för de frågor som ryms inom uppdraget som vd vid SH Pension.

 

Utbildningsbakgrund

Vi tror att du är civilekonom eller har annan relevant utbildning med mycket god branscherfarenhet, försäkrings- och tjänstepensionskunskap samt goda kunskaper inom regelverket. Du har god kännedom om denna typ av verksamhet samt god förståelse för viktiga nyckeltal och finansiell information avseende olika tillgångsslag som förvaltas i ett bolag som SH Pension.

 

Vi utgår ifrån att du utöver goda svenska språkkunskaper behärskar engelska i tal och skrift.

 

Rekryteringen

I denna rekrytering har SH Pension valt att samarbeta med Staffing AB.

Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Jon Söderblom på 076 081 20 80 eller jon.soderblom@staffing.se

 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi intervjuar efter hand och då ansökningarna når oss. Det kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden gått ut.

 

 

Publiceringsdatum: 2020-01-15

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >