Månadsrapporter och årskommentar från ODIN Fonder

2019 blev ett mycket bra år för ODIN Fastighet B, med en avkastning på totalt 63,15 procent.

Ett mycket starkt år för den nordiska fastighetssektorn och ODIN Fastighet

 

2019 blev ett mycket bra år för ODIN Fastighet B, med en avkastning på totalt 63,15 procent. ”Den goda avkastningen har drivits av en solid tillväxt i det underliggande resultatet, tack vare omförhandlingar av hyresavtal till högre hyresnivåer, ett ökat antal ägda kvadratmeter genom nya projekt och transaktioner och mindre ledig areal.” säger förvaltaren Øystein Bogfjellmo i årskommentaren för ODIN Fastighet.

 

Läs månadsrapporterna och årskommentaren i sin helhet nedan:

 

 

 

Här hittar du månadsrapporterna från alla våra förvaltare >

Publiceringsdatum: 2020-01-22

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >