Kvartalssiffror för Pensionskassan

Effekterna av coronavirusets utveckling blev märkbara i slutskedet av årets första kvartal. Totalavkastningen i Svensk Handel Pensionskassans traditionella livportfölj uppgick till -6,3 procent, där främst börsnoterade aktier dominerade den negativa utvecklingen. Kronförsvagningen bidrog dock positivt på utvecklingen inom tillgångsportföljens utländska aktieplaceringar. SH Pension fortsätter arbetet med det långsiktiga åtagandet och bibehåller tron på den långsiktiga strategin där en väldiversifierad tillgångsportfölj avser att skapa en positiv och jämn avkastning för bolagets kunder och medlemmar.

 

Det andra kvartalet har inletts bättre och per sista april 2020 är totalavkastningen -2,85 %.

 

Tittar man på de senaste 12 månaderna uppgår totalavkastningen till 4,45 %.

 

Här hittar du mer information om vår traditionella förvaltning och fler nyckeltal >

Publiceringsdatum: 2020-05-18

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >