Kvartalssiffror för Pensionskassan

Effekterna av coronavirusets utveckling blev märkbara i slutskedet av årets första kvartal. Totalavkastningen i Svensk Handel Pensionskassans traditionella livportfölj uppgick till -6,3 procent, där främst börsnoterade aktier dominerade den negativa utvecklingen. Kronförsvagningen bidrog dock positivt på utvecklingen inom tillgångsportföljens utländska aktieplaceringar. SH Pension fortsätter arbetet med det långsiktiga åtagandet och bibehåller tron på den långsiktiga strategin där en väldiversifierad tillgångsportfölj avser att skapa en positiv och jämn avkastning för bolagets kunder och medlemmar.

 

Det andra kvartalet har inletts bättre och per sista april 2020 är totalavkastningen -2,85 %.

 

Tittar man på de senaste 12 månaderna uppgår totalavkastningen till 4,45 %.

 

Här hittar du mer information om vår traditionella förvaltning och fler nyckeltal >

Publiceringsdatum: 2020-05-18

De senaste nyheterna

Fondrapporter maj

2024-06-27

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för maj månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >