Inkomstbasbeloppet höjs 2023

I takt med den ökade inflationen har regeringen beslutat att höja inkomstbasbeloppet med drygt 4,6 procent, vilket träder i kraft 2023. Om du löneväxlar är det bra att känna till denna förändring då det får till följd att gränsbeloppet för löneväxling höjs.

 

Gränsbeloppet, det vill säga den månadslön (efter löneväxling) då löneväxling blir förmånlig höjs från 47 748 kr till 49 967 kr. Om du löneväxlar och hamnar under gränsbeloppet bör du se över din löneväxling.

 

Oavsett om du löneväxlar eller inte så kan det vara bra att se över vilka möjligheter du har. Våra rådgivare går gärna igenom fördelarna med löneväxling med dig. Boka in ett rådgivningsmöte via länken nedan.

 

Få en kostnadsfri rådgivning – SH Pension

 

 

 

Publiceringsdatum: 2022-12-20

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2023-05-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

Extra stämma

2023-05-17

På ordinarie föreningsstämma 16 maj fattades beslut om uppdaterade stadgar. Ändring av stadgar kräver beslut vid två stämmor, därför kallar vi nu fullmäktige till extra föreningsstämma.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2023-05-02

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >