Hur är livet på SH Pension egentligen?

Annelie, du började hos oss i mars, vad var det som fick dig att vilja jobba på SH Pension?

Jag såg att jag skulle kunna bidra och nyttja den erfarenhet jag har med mig från mina tidigare roller och att SH Pension är ett fint bolag med mycket spännande på gång. Också att få jobba med traditionell- och fondförsäkring igen lockade och att jobba både strategiskt och operativt i en stor förändring. Det fanns en tydlig ambition och att få det att hända och bygga upp det tilltalade mig väldigt mycket.

 

SH Pension är ett bolag med lång historia där trygghet och goda kundrelationer värdesätts högt.

Erbjudandet i sig är också en viktig del. Vårt fokus är tjänstepension för företagare, dess ägare och anställda, samt tilläggsförsäkringar som tillsammans skapar långsiktig ekonomisk trygghet under både arbetslivet och som pensionär.

 

Vad skulle du säga att man kan förvänta sig om man börjar jobba hos oss?

Vi startar nu en transformationsresa mot 2025 där vi kommer öka våra kundinteraktioner i flera kanaler, tydligare paketera vårt fina produkterbjudande och tjänster till befintliga och nya kunder.

 

Man kan förvänta sig att man kommer in i en kreativ fas och får vara med och bidra direkt.

Vi är på ett ställe där vi har örat mot marknaden och har många initiativ på gång. Vi kommer att jobba mer tvärfunktionellt och mot tydliga gemensamma mål där det finns stora möjligheter att kunna påverka.

 

Att arbeta på SH Pension innebär ofta att du har en kombination av djup kunskap inom ett område och en bredd där helhet, kundperspektiv och samverkan präglar ditt arbete. Varje person är viktig för vår totala leverans och vi strävar efter att kund- och affärsperspektivet ska ligga nära för alla. Styrkan i ett mindre bolag är just att man är involverad i många delar och får förståelse för värdet vi levererar till kund. Hos oss gör du verkligen skillnad. Dessutom får du väldigt trevliga kollegor!

 

Se här vilka tjänster vi söker nu >

Publiceringsdatum: 2020-12-11

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >