Fullmäktigevalet 2022

Om fullmäktige

I en tjänstepensionsförening är det medlemmarna som har rösträtt på föreningsstämman i föreningens angelägenheter.  Att fullmäktige har utsetts innebär att medlemmarna har överlämnat till vissa valda fullmäktige att utöva de rättigheter som tillkommer medlemmarna och att rösta på föreningsstämman.

 

SH Pension har 15 fullmäktigeledamöter. Sju av dessa har utsetts av Svensk Handel arbetsgivarorganisation och åtta har utsetts av medlemmarna direkt. För fullmäktigeledamöterna har också suppleanter utsetts som ersättare vid ordinarie fullmäktiges frånvaro.

 

Fullmäktigevalet 2022

Fullmäktigevalet 2022 är nu klart. Följande personer har utsetts till SH Pensions fullmäktige, vilket gäller från och med årsstämman den 17 maj 2022.

 

Ordinarie ledamöter

Monica Bloom
ICA-handlare, fd styrelseledamot SH Pension, Hägersten

 

Bengt Larsson
Egenföretagare, Furulund

 

Inge Ivarsson
Egenföretagare, Kalmar

 

Ragnar Fransson
Egenföretagare, fd styrelseledamot SH Pension, Stockholm

 

Matts Dahlberg
Egenföretagare, Borlänge

 

Michael Wahlström
Jurist, Stockholm

 

Lars G Ohlsson
Egenföretagare (senior), Beddingestrand

 

Lennart Lindeberg
Egenföretagare (senior), Göteborg

 

Catarina Bratt
Ekonomichef, Danderyd

 

Stig Olof (Olle) Eriksson
Inköpschef, Märsta

 

Kerstin Lingebrant
Fil.kand (senior), Ängelholm

 

Jan Wallström
Chef Internrevision och säkerhet, Trosa

 

Mikael Lindell Bolin
Egenföretagare, Viken

 

Martin Lindeblad
Jurist, Tullinge

 

Camilla Axelsson
CFO, Knivsta

 

Suppleanter

Agneta Asp
Egenföretagare, Stockholm

 

Bengt Jonsson
Egenföretagare, Åsele

 

Claes P Ziegler
Egenföretagare, Halmstad

 

Mats Hedenström
Svensk Handel, Stockholm

 

Meta Troell
Senior, tidigare Svensk Handel, Uppsala

 

Carl-Robert Nyström
Arbetsrättsjurist, Göteborg

 

Maria Öström
Redovisningsansvarig, Stockholm

 

Danny Lundblad
ICA-handlare, Älta

 

Jan Svärd
Redovisningsansvarig, Stockholm

 

Alexandra Gustavi Rosander
ICA-handlare, Täby

 

Solveig Lundberg
Egenföretagare, Haparanda

 

 

Publiceringsdatum: 2022-03-16

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >