Förändrad återbäringsränta från 1 april

Aktiemarknaden har de senaste åren varit stark, vilket kommit SH Pensions kunder till godo. Den nuvarande geopolitiska situationen skapar dock ökad osäkerhet på den finansiella marknaden. På grund av detta har SH Pension beslutat att sänka återbäringsräntan från 11 till 9 procent från och med 1 april 2022.

 

-Återbäringsräntan behålls fortsatt på en hög nivå vilket är möjligt eftersom våra nyckeltal fortsatt står sig starka säger Annelie Helsing, vd på SH Pension.

 

SH Pensions traditionella försäkring står stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad på 128 procent per sista februari.

 

Pressmeddelandet som pdf

 

Publiceringsdatum: 2022-04-01

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >