Fokus 2023 – en glad pension!

I rådande marknadsläge finns det risk för ökade kostnader och minskade intäkter. När du som företagare ser över dina kostnader är det viktigt att förstå vikten av att fortsätta pensionsspara. Tänk på att pensionsavsättningen är en investering i din framtid och inte en kostnad. Har du det tufft så är det viktigt att inte sluta pensionsspara, då sparandet ofta är kopplat till en försäkring som till exempel sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Slutar du spara förlorar du även försäkringen.

 

Genom att pensionsspara säkrar du upp din framtida inkomst och ett löpande sparande ger dig även möjlighet att få ränta på ränta-effekt på ditt sparkapital. En liten avsättning idag kan växa till ett stort belopp i framtiden och vi vill att du ska få en glad pension när det är dags.

 

Fem tips för en glad pension:

  • För att maximera din allmänna pension ska du ta ut en månadslön på 50 000 kronor (48 000 kronor gällde för 2022).
  • Du kan ta ut en högre lön utan att gå över brytpunkten för statlig inkomstskatt, då den höjts till 613 900 kronor.
  • Som företagare har du avdragsrätt på upp till 35 procent av lönen när du sparar till tjänstepension.
  • Se över om en flytt av ditt pensionssparande kan ge dig bättre villkor.
  • Månadsspara till din pension, så du kan dra fördel av ränta på ränta-effekten och viktiga trygghetsförsäkringar.

 

Nya regler för ditt pensionssparande
På grund av den kraftigt stigande inflationen höjs prisbasbeloppet rejält med 8,7 procent, vilket i sin tur påverkar garantipensionen. Inkomstbasbeloppet har höjts med 4,6 procent, vilket medför att du har möjlighet att få en högre allmän pension. Den allmänna pensionen maximeras om du tar ut en månadslön på 50 000 kronor (48 000 kronor gällde för 2022).

 

Även brytpunkten för statlig inkomstskatt har höjts till 51 200 kronor i månaden, så du kan maximera den allmänna pensionen utan att behöva betala extra statlig skatt.  Därutöver har åldersgränsen för att börja ta ut den allmänna pensionen höjts från 62 till 63 år, vilket är bra att känna till om man planerar att gå i pension tidigare.

 

Enkelt att flytta
Under 2022 ändrades flyttreglerna så det är numera enklare och billigare att flytta din tjänstepension om du upptäcker att du får bättre villkor hos en annan aktör. Innan du genomför en flytt är det bra att säkerställa att du inte förlorar en bra förmån, som till exempel en garanti på inbetalt belopp, att du behöver sköta fondförvaltningen själv, eller att det kostar extra om du behöver rådgivning.

 

Löpande månadssparande med ränta på ränta-effekt
Förhoppningsvis har du idag ett löpande månadssparande för din pension, vilket är en lönsam sparform över tid. Genom ränta på ränta-effekten får ditt sparande en rejäl skjuts i avkastning när du sparar långsiktigt. Glöm därför inte att justera ditt månadssparande och höja det i takt med att du tar ut mer i lön eller får en ökad vinstmarginal i bolaget. Testa vår pensionskalkylator för att räkna ut vad ett löpande månadssparande kan ge dig i pension.

 

Här kommer även ett räkneexempel där du kan se effekten av vad ett löpande månadssparande ger när du pensionssparar i en försäkring med fonder jämfört med ett sparkonto utan ränta.

Räkneexempel
Magnus är 40 år och börjar spara 5 000 kronor/månaden.

 

Om Magnus väljer att gå i pension vid 65 års ålder kommer han få ut drygt 3 000 000 kronor i tjänstepension från detta sparande*.

 

Om Magnus skulle spara samma belopp på ett sparkonto utan ränta skulle det ge honom halva beloppet, alltså 1 500 000 kronor, så det ger stor effekt över tid att pensionsspara i och med ränta på ränta-effekten.

 

*Detta är beräknat på en genomsnittlig årsavkastning på 5 procent (Stockholmsbörsen har historiskt gett runt 10 procent per år).

Tänk även på att ett månadssparande till tjänstepension kopplas nästan alltid ett anpassat försäkringsskydd, tex för sjukdom och olycksfall, vilket ger en viktig trygghet för dig som företagare. Läs mer om våra trygghetsförsäkringar här.

 

Behöver du hjälp?

Vill du ha hjälp att se över din pension är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du att vi kontaktar dig, kan du lämna dina uppgifter här. Vill du hellre ringa oss finns vi på nummer 010-471 87 70.

Fler kontaktvägar hittar du på vår kontaktsida.

 

 

Publiceringsdatum: 2023-01-16

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2024-04-29

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >