Cliens Småbolag får högsta betyg

Världens största fondutvärderare, Morningstar, utser kontinuerligt de fonder som presterat bäst resultat i vad som kallas Morningstar Fund Rating. Fonderna jämförs med sina konkurrenter i samma kategori där exempelvis högt risktagande och höga avgifter är en nackdel. Den 30 september fyllde Cliens Småbolag tre år och fick samtidigt högsta betyg, fem stjärnor.

 

Under fondens tre första år (2016-09-30 till 2019-09-30) har Cliens Småbolag skapat högst avkastning av samtliga svenska småbolagsfonder, 64,3 % efter avgifter.

 

Läs mer om våra fonder och förvaltare >

Publiceringsdatum: 2019-10-07

De senaste nyheterna

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >