Cliens Småbolag får högsta betyg

Världens största fondutvärderare, Morningstar, utser kontinuerligt de fonder som presterat bäst resultat i vad som kallas Morningstar Fund Rating. Fonderna jämförs med sina konkurrenter i samma kategori där exempelvis högt risktagande och höga avgifter är en nackdel. Den 30 september fyllde Cliens Småbolag tre år och fick samtidigt högsta betyg, fem stjärnor.

 

Under fondens tre första år (2016-09-30 till 2019-09-30) har Cliens Småbolag skapat högst avkastning av samtliga svenska småbolagsfonder, 64,3 % efter avgifter.

 

Läs mer om våra fonder och förvaltare >

Publiceringsdatum: 2019-10-07

De senaste nyheterna

Artikel hos Pensioner & Förmåner. ”Målet är en dubblering av premieinkomsterna”

2023-11-23

Här kan ni läsa senaste artikeln om oss från Pensioner & Förmåner, där vår vd Annelie Helsing intervjuats.

Läs mer >

Fondrapporter oktober

2023-11-22

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för september månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2023-10-31

SH Pension justerar sin återbäringsränta från sju till fem procent. Justeringen träder i kraft 1 november och gäller traditionellt förvaltad försäkring.

Läs mer >