Catrina Ingelstam t.f. vd för Svensk Handel Fondförsäkring

I samband med att Pensionskassan ändrade sin plan om att verka under regelverket Solvens 2 till att nu ansöka om inträde i IORP 2 valde nuvarande vd, Kjell Björk, att lämna vd-uppdraget och kommer istället att fokusera på det han brinner mest för – affären.

 

– Från början var tanken med mitt uppdrag att det skulle vara tidsbegränsat till den dagen Fondförsäkringsbolaget skulle fusioneras med Pensionskassan och SH Pension som ett bolag skulle verka under regelverket Solvens 2. I och med att planerna ändrades och Pensionskassan nu riktat in sig mot IORP 2 förändrades förutsättningarna för vd-uppdraget och därför har jag valt att fortsätta arbeta vidare med att utveckla Fondbolagets affär, och med koncernens största kunder. Det tror jag kommer att gynna både SH Pension och våra kunder, säger Kjell Björk om förändringen.

 

Catrina Ingelstam har en gedigen bakgrund inom försäkringsbranschen med ledande befattningar hos Skandia, AMF och Folksam. I dagsläget driver hon sin egen konsultverksamhet och har även ett antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Sjätte AP-fonden.

 

I rollen som tillförordnad vd kommer fokus att ligga på den rapportering som Fondförsäkringsbolaget gör under regelverket Solvens 2, men Catrina kommer också att vara delaktig och stödjande i Pensionskassans arbete med att ansöka till IORP 2. Uppdraget kommer att bedrivas på deltid och under tiden pågår en rekryteringsprocess för att hitta en permanent lösning.

 

– Det känns som ett spännande och roligt uppdrag, och SH Pension är ett fint bolag som jag ser fram emot att verka inom, säger Catrina Ingelstam om sin nya roll.

Publiceringsdatum: 2020-02-27

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >