Catrina Ingelstam t.f. vd för Svensk Handel Fondförsäkring

I samband med att Pensionskassan ändrade sin plan om att verka under regelverket Solvens 2 till att nu ansöka om inträde i IORP 2 valde nuvarande vd, Kjell Björk, att lämna vd-uppdraget och kommer istället att fokusera på det han brinner mest för – affären.

 

– Från början var tanken med mitt uppdrag att det skulle vara tidsbegränsat till den dagen Fondförsäkringsbolaget skulle fusioneras med Pensionskassan och SH Pension som ett bolag skulle verka under regelverket Solvens 2. I och med att planerna ändrades och Pensionskassan nu riktat in sig mot IORP 2 förändrades förutsättningarna för vd-uppdraget och därför har jag valt att fortsätta arbeta vidare med att utveckla Fondbolagets affär, och med koncernens största kunder. Det tror jag kommer att gynna både SH Pension och våra kunder, säger Kjell Björk om förändringen.

 

Catrina Ingelstam har en gedigen bakgrund inom försäkringsbranschen med ledande befattningar hos Skandia, AMF och Folksam. I dagsläget driver hon sin egen konsultverksamhet och har även ett antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Sjätte AP-fonden.

 

I rollen som tillförordnad vd kommer fokus att ligga på den rapportering som Fondförsäkringsbolaget gör under regelverket Solvens 2, men Catrina kommer också att vara delaktig och stödjande i Pensionskassans arbete med att ansöka till IORP 2. Uppdraget kommer att bedrivas på deltid och under tiden pågår en rekryteringsprocess för att hitta en permanent lösning.

 

– Det känns som ett spännande och roligt uppdrag, och SH Pension är ett fint bolag som jag ser fram emot att verka inom, säger Catrina Ingelstam om sin nya roll.

Publiceringsdatum: 2020-02-27

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >