Börsoron skakar om världen

För dig som sparar med traditionell förvaltning hos SH Pension  finns några bra punkter att ha med sig:

 

  • Du har med traditionell förvaltning alltid ett visst belopp av ditt försäkringsvärde garanterat den dag försäkringen ska börja betalas ut.

 

  • Sparar du långsiktigt och löpande, exempelvis genom ett regelbundet månadssparande med lång sparhorisont, investeras dina pengar både i hög- och lågkonjunktur vilket i längden ger dig goda förutsättningar för en bra utveckling av ditt pensionskapital.

 

  • Våra experter sköter placeringarna åt dig: du behöver inte fundera över några strategiska beslut själv.

 

  • Vår traditionella förvaltning består idag av räntor, fastigheter och aktier, där huvuddelen av placeringarna finns i räntor och fastigheter vilket ger en lägre risknivå än om huvuddelen skulle bestå av aktier.
Publiceringsdatum: 2020-03-13

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >