Avkastning traditionell förvaltning 2020

Året 2020 har inneburit omställningar och utmaningar för väldigt många och det blir ett år vi alla kommer att minnas. SH Pension har tagit steget närmare att ombildas till tjänstepensionsförening genom både ansökan och verksamhetsanpassningar.

 

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år. Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen. Tillgångsslaget aktier och då särskilt svenska aktier, tillsammans med fastigheter står för en stor del av avkastningen, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Under en 5-årsperiod har den genomsnittliga avkastningen varit 7,3 procent per år.

 

Vi ser detta som ett kvitto på att vår förvaltningsmodell är helt rätt för oss och att portföljallokeringen ger våra kunder en i allra högsta grad konkurrenskraftig traditionell försäkring, slår Annelie Helsing fast.

 

För att anpassa oss till marknadsläget med låga räntor sänkte vi vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent under året. Prognosräntan används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under en försäkrings utbetalningstid. Det påverkar inte pensionskapitalet eller den garanterade pensionen.

 

Publiceringsdatum: 2021-02-18

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >