Avkastning traditionell förvaltning 2020

Året 2020 har inneburit omställningar och utmaningar för väldigt många och det blir ett år vi alla kommer att minnas. SH Pension har tagit steget närmare att ombildas till tjänstepensionsförening genom både ansökan och verksamhetsanpassningar.

 

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år. Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen. Tillgångsslaget aktier och då särskilt svenska aktier, tillsammans med fastigheter står för en stor del av avkastningen, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Under en 5-årsperiod har den genomsnittliga avkastningen varit 7,3 procent per år.

 

Vi ser detta som ett kvitto på att vår förvaltningsmodell är helt rätt för oss och att portföljallokeringen ger våra kunder en i allra högsta grad konkurrenskraftig traditionell försäkring, slår Annelie Helsing fast.

 

För att anpassa oss till marknadsläget med låga räntor sänkte vi vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent under året. Prognosräntan används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under en försäkrings utbetalningstid. Det påverkar inte pensionskapitalet eller den garanterade pensionen.

 

Publiceringsdatum: 2021-02-18

De senaste nyheterna

Grattis – nu kan du flytta även äldre pensionskapital

2022-06-28

Tillhör du dem som haft en anställning före 1 juli 2007? Då har du sannolikt en eller flera tjänstepensioner som du nu kan bestämma över själv. Från och med 1 juli i år kan du nämligen flytta även tjänstepensioner som tecknats före 1 juli 2007.

Läs mer >

Hjälp till bättre pension

2022-06-14

Vad innebär det att få pensionsrådgivning och på vilket sätt kan det förbättra din pension? Läs intervjun med vår rådgivare Han-Chul Lee.

Läs mer >

Fondrapport maj

2022-06-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av marknadskommentarer för maj månad från våra fondförvaltare

Läs mer >