Avkastning traditionell förvaltning 2020

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år.
Avkastning traditionell förvaltning 2020

Året 2020 har inneburit omställningar och utmaningar för väldigt många och det blir ett år vi alla kommer att minnas. SH Pension har tagit steget närmare att ombildas till tjänstepensionsförening genom både ansökan och verksamhetsanpassningar.

 

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år. Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen. Tillgångsslaget aktier och då särskilt svenska aktier, tillsammans med fastigheter står för en stor del av avkastningen, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Under en 5-årsperiod har den genomsnittliga avkastningen varit 7,3 procent per år.

 

Vi ser detta som ett kvitto på att vår förvaltningsmodell är helt rätt för oss och att portföljallokeringen ger våra kunder en i allra högsta grad konkurrenskraftig traditionell försäkring, slår Annelie Helsing fast.

 

För att anpassa oss till marknadsläget med låga räntor sänkte vi vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent under året. Prognosräntan används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under en försäkrings utbetalningstid. Det påverkar inte pensionskapitalet eller den garanterade pensionen.

 

Publiceringsdatum: 2021-02-18

De senaste nyheterna

Avkastning traditionell förvaltning 2020

2021-02-18

Året 2020 har inneburit omställningar och utmaningar för väldigt många och det blir ett år vi alla kommer att minnas. SH Pension har tagit steget närmare att ombildas till...

Läs mer >

Årets första månadsrapporter

2021-02-09

C WorldWide Asia C WorldWide Emerging Markets C WorldWide Global Equities Ethical C WorldWide Healthcare Select C WorldWide Sweden Small Cap   Cliens Företagsobligationer A Cliens Sverige...

Läs mer >

Valberedningens förslag till fullmäktige

2021-01-29

Fram till den 15 februari har du som är medlem i Svensk Handel Pensionskassan möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget genom att mejla till valberedning@shpension.se.   Ordinarie...

Läs mer >