Avkastning traditionell förvaltning 2020

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år.

Året 2020 har inneburit omställningar och utmaningar för väldigt många och det blir ett år vi alla kommer att minnas. SH Pension har tagit steget närmare att ombildas till tjänstepensionsförening genom både ansökan och verksamhetsanpassningar.

 

SH Pension har nästan uteslutande premiebestämd tjänstepension och avkastningen från den traditionella förvaltningen blev 8,7 procent vilket är mycket bra under ett så turbulent år. Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen. Tillgångsslaget aktier och då särskilt svenska aktier, tillsammans med fastigheter står för en stor del av avkastningen, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

 

Under en 5-årsperiod har den genomsnittliga avkastningen varit 7,3 procent per år.

 

Vi ser detta som ett kvitto på att vår förvaltningsmodell är helt rätt för oss och att portföljallokeringen ger våra kunder en i allra högsta grad konkurrenskraftig traditionell försäkring, slår Annelie Helsing fast.

 

För att anpassa oss till marknadsläget med låga räntor sänkte vi vår prognosränta från 3,5 procent till 2,5 procent under året. Prognosräntan används för att fördela ut uppsamlat överskott så jämnt som möjligt under en försäkrings utbetalningstid. Det påverkar inte pensionskapitalet eller den garanterade pensionen.

 

Publiceringsdatum: 2021-02-18

De senaste nyheterna

Månadsrapporter maj

2021-06-07

Månadsrapporter maj Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C Indecap Guide Avkastningsfond Indecap Guide Global C Indecap Guide Företagsobligation Indecap Guide Sverige C   C WorldWide Global...

Läs mer >

1 juni blir vi tjänstepensionsförening

2021-05-21

Svensk Handel Pensionskassan ombildas till tjänstepensionsförening Svensk Handel Pensionskassan har fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva tjänstepensionsverksamhet i enlighet med...

Läs mer >

Månadsrapporter april

2021-05-11

Månadsrapporter april C WorldWide Asia C WorldWide Emerging Markets C WorldWide Global Equities Ethical C WorldWide Healthcare Select C WorldWide Sweden Small Cap   Cliens...

Läs mer >