Artikel hos Pensioner & Förmåner. ”Målet är en dubblering av premieinkomsterna”

SH Pensions vd Annelie Helsing kom in i bolaget nästan samtidigt som pandemin slog till. Trots utmaningarna levererades en strategi och verksamhetsplan som det har varit hennes jobb att se till att verkställa. “Vi ska fortsätta att växa, främst inom traditionell försäkring, målet är att nära dubblera premieinkomsten årligen framöver, säger Annelie Helsing.

 

Samma vecka som covid-19 lamslog Sverige i mars 2020 trädde Annelie Helsing in som ny vd för pensionskassan SH Pension.

 

– Mitt första beslut som vd blev att skicka hem alla medarbetare – eftersom vi som hade möjlighet uppmanades av Folkhälsomyndigheten att jobba hemifrån. Visst innebär pandemin utmaningar, inte minst att lära känna alla medarbetare på distans, men jag blev positivt överraskad över att vi så pass snabbt kunde börja jobba digitalt.

 

Redan innan Annelie Helsing började som vd hade styrelsen tagit beslut att den dåvarande pensionskassan skulle ombildas till tjänstepensionsförening och följa IORP 2-regelverket.

 

Du har beskrivit det beslutet som “spännande, intensivt, utmanande och roligt att tillsammans börja bygga nytt, på en drygt 75 år gammal grund”, kan du utveckla det?

 

– Förändringen innebar att vi behövde ta fram en ny strategi och en ny verksamhetsplan. Hur skulle vi som tjänstepensionsförening fortsätta verka? Beslutat var att vi skulle gå från en sluten till en öppen förening. Det innebar andra frågor också, hur ska vi växa? Hur ska vi nå nya kunder?

 

Arbetet resulterade bland annat i en ny strategi.

 

– Redan hösten 2020 tog vi fram en ny strategi och verksamhetsplan som jag är väldigt stolt över. Det är den vi nu verkställer på även om den förstås uppdateras varje verksamhetsår. Det finns också en tillit i organisationen att vi kommer klara framtida utmaningar då vi  tillsammans redan har genomfört flera stora förändringar. Det är tillsammans som är nyckeln, säger Annelie Helsing.

 

De senaste siffrorna visar också att antalet kunder har blivit fler och att premieinkomsten har ökat. Totalavkastningen för de senaste fem åren har varit 5,54 procent i genomsnitt och för de senaste tio åren har den varit 6,88 procent.

 

SH Pensions premievolym i traditionell förvaltning steg med 84 procent det första halvåret i år i jämförelse med samma period förra året medan den totala premievolymsökningen, inklusive fondförsäkring, steg med 58 procent.

 

Den riskkänsliga kapitalkravskvoten, RKK, som visar bolagets stabilitet och styrka, uppgick vid halvårsskiftet till 181, jämfört med 188 vid årsskiftet. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 120 procent, jämfört med 118 procent vid årsskiftet.

 

En av målsättningarna med den nya strategin är fortsatt tillväxt.

 

– Vi ska vända en trend. Ett åldrande bestånd ska förnyas och vi ska växa. Vi behöver större kapitalbas att fördela våra kostnader på. Det handlar förstås också om hur vi ska växa.

 

– Vi ska växa med egen rådgivarkår och fortsatt vara det personliga bolaget för småföretagare men också växa via förmedlare, säger Annelie Helsing.

 

Att både erbjuda egen rådgivning och växa via förmedlare har flera fördelar framhåller hon.

 

De förmedlarbolag som SH Pension arbetar med är Portfolio och Hjerta.

 

– Genom förmedlare kan vi växa snabbare och nå ut till fler kunder, så vi ser det som viktigt för vår framtida tillväxt. Samtidigt vill vi inte tappa det personliga tilltalet som är något som utmärker oss och en position som vi vill fortsätta att värna.

 

För att bli kund hos SH Pension krävs en personlig rådgivning.

 

– Det går inte att bli kund hos oss utan rådgivning. Vi behöver lära känna kunden, veta vilken risk och hållbarhetsnivå de vill ha, men det är också viktigt att känna våra kunder för att kunna anpassa våra erbjudanden.

 

Förutom traditionell försäkring och fondförsäkring erbjuder SH Pension också riskförsäkringar, dessa erbjuds i samarbete med Bliwa och Trygg-Hansa.

 

När det gäller fondförsäkringar har nyligen en utvärdering och förändring gjorts.

 

– Det ska inte vara enormt många fonder att välja mellan utan ett utvalt utbud, dessa ska vara ett komplement till den traditionella försäkringen. Vi har nyligen gjort en kvalitetssäkring av våra fonder som kommer öka något i både antal kategorier och förvaltare nästa år.

 

Den traditionella försäkringen är kärnan i SH Pensions verksamhet.

 

– Vår traditionella försäkring är unik med väldigt fina nyckeltal i förvaltningen. I jämförelse med andra bolag på den öppna marknaden, som till exempel Folksam och Skandia, ligger vi också högt när det gäller återbäringsräntan på längre sikt.

 

Nyligen blev det klart att SH Pension har inlett samarbete med Lumera vilket innebär att Lumera Live blir SH Pensions primära systemplattform.

 

– Nu har vi precis startat detta nya it-projekt. Vi ska ta den standard som redan finns på marknaden och använda oss av den. Ett it-projekt kan ju pågå under väldigt lång tid men vi tänker att det inte ska behöva pågå i väldigt många år utan det ska gå förhållandevis fort att genomföra och samtidigt göra att vi får en mer omfattande transformation i verksamheten.

 

Enligt Annelie Helsing behöver SH Pension arbeta bort en historisk it-skuld.

 

– Idag har vi våra egna system som har tjänat oss väl men i framtiden, med nya affärsmodeller och nya regelverk, behöver vi ökad stordrift med hjälp av ett nytt systemstöd.

 

Det kommer förbättra vår konkurrenskraft och möjliggöra flera ingångar för våra kunder.

 

I och med att SH Pension har gått från att vara en stängd till en öppen tjänstepensionsförening har också målgruppen breddats.

 

– Från början fanns vi ju till enbart för Svensk Handels medlemmar. Nu när vi är en öppen tjänstepensionsförening riktar vi oss mycket i vår kommunikation gentemot småföretagare. Det är ofta ägarledda företag där själva ägaren inte omfattas av kollektivavtal, eller företag som inte har kollektivavtal för sina anställda.

 

Vilka utmaningar ser du framöver?

 

– Att kunna fortsätta växa är en målsättning och en utmaning. Som liten aktör är vi snabbfotade, vilket framför allt är en fördel, men det skulle också kunna innebära att vi är för snabba och kliver fel så det gäller att göra medvetna val, prioritera och göra allt i god ordning.

 

En förändring som har genomförts är att fördjupa samarbetet med Mercer som rådgivare och leverantör av kapitalförvaltningstjänster.

 

– Det är ett samarbete som fungerar mycket bra och vi är trygga i att vi har en robust kapitalförvaltningsprocess. Vi är stolta över vår historiska avkastning och nöjda med avkastningen under första halvåret i år som landade på 5,2 procent. Sedan har ju hösten inneburit viss turbulens på de finansiella marknaderna men utvecklingen är ändå enligt förväntan och vi jobbar för att skapa långsiktigt bra avkastning för våra kunder.

 

Även andra förändringar har gjorts inom den traditionella portföljen.

 

Vi har gjort en förflyttning inom alternativa investeringar som de senaste åren har ökat från 5 procent av portföljen till cirka 20 procent, andelen aktier är 35 procent, vilket även gäller för fastigheter, medan räntebärande placeringar uppgår till cirka 10 procent.

 

När det gäller fastighetsportföljen består den framför allt av bostadsfastigheter i Stockholms innerstad. SH Pension har sålt av fastigheterna i Malmö och har stärkt i Stockholm och äger numera även huset där de har sitt kontor.

 

– Vårt kontor är sedan oktober 2022 beläget i fastigheten Höga Loftet på Brännkyrkagatan, ett hus med anor från 1700-talet på Mariaberget på Södermalm i Stockholm. Här bodde i början av 1900-talet Karl Fredrik Wincrantz, vd på AB Stockholmstelefon, som senare fusionerades med LM Ericsson. Det sägs att det första privata telefonsamtalet i Sverige gjordes från fastigheten, säger Annelie Helsing.

 

Att äga sitt eget kontor har också stärkt bolagets identitet.

 

– Vi är väldigt nöjda med vårt nya kontor, både att sitta i våra egna lokaler men också för att vi i och med vårt nya kontor också har fått en tydligare identitet. Vi bjuder gärna in kunder, externa samarbetspartners och leverantörer och förstås så är det extra roligt att komma till jobbet när vi har så fina och charmiga lokaler.

 

Hur skulle du beskriva SH Pensions kultur?

 

– Vi har nyligen haft en konferens och då gjorde vi ett ordmoln av vilka värderingar våra medarbetare främst förknippar med oss. De ord som kom upp var bland annat snabbfotad, gemenskap och personligt. Lägger jag till några av våra kärnvärden som är enkel och nyfiken så täcker det också hur vi ser på omvärlden och våra kunder. Vi ska göra det enkelt för våra kunder och vara nyfikna, både på våra kunder och vår omvärld, säger Annelie Helsing.

 

Om SH Pension

Bolaget grundades 1946 som Köpmännens Pensionskassa, senare Svensk Handels Pensionskassa. Men redan 1885, vid bildandet av Sveriges Allmänna Handelsförening, presenterades idén om en pensionskassa för Sveriges handlare.
Den 1 juni 2021 ombildades bolaget till tjänstepensionsförening och i och med det breddades också bolaget sin verksamhet till att bli en öppen tjänstepensionsförening vilket innebar att kravet på att vara medlem hos Svensk Handel försvann.

  • 2019 uppgick placeringstillgångarna till 6 637 miljoner kronor, premieinkomsten var 109 miljoner kronor och totalavkastningen var 14,6 procent.
  • 2020 hade placeringstillgångarna ökat till 6 647 miljoner kronor medan premieinkomsten minskade till 77 miljoner kronor, bla till följd av beståndsöverlåtelse av privata pensionsförsäkringar, och avkastningen var 8,7 procent.
  • Till 2021 ökade premieinkomsten i traditionell försäkring med 28 procent till 104 miljoner kronor. Återbäringsräntan kunde också höjas flera gånger och var i slutet av 2021 hela 11 procent. Placeringstillgångarna steg till 7 215 miljoner kronor och avkastningen var 12,8 procent.
  • 2022 kunde premieinkomsten öka med 25 procent till 162 miljoner kronor, förvaltat kapital, inklusive fondförsäkringstillgångar var 7 164 miljoner kronor medan placeringstillgångarna uppgick till 6 470 miljoner kronor. Totalavkastningen landade på -6,9 procent.

 

Kort om Annelie Helsing

Ålder: 50 år
Aktuell: vd för SH Pension sedan mars 2020.
Bakgrund: Har tidigare varit försäljningschef och chef för affärsrelationer hos AMF. Har också arbetat på PRI Pensionsgaranti som affärs- och marknadschef och tf vd för PRI Stiftelsetjänst under ca fyra års tid.
Familj: gift med Anders och 3 döttrar
Hobby: familj, vänner, resor. Jag har ofta något projekt på gång – till exempel på vårt landställe i Roslagen
Senast lästa bok: Scaling up av Verne Harnish samt Där kräftorna sjunger av Delia Owens.


Publicerad hos Pensioner & Förmåner 2023-11-21

Text: Åsa Wallin

 

Publiceringsdatum: 2023-11-23

De senaste nyheterna

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >

Årsstämma 16 maj

2024-04-29

Som medlem har du rätt att närvara vid stämman, men du har ingen rösträtt. Vill du närvara vid stämman måste du anmäla detta.

Läs mer >