Aktuell information kring den ekonomiska oron

Marknadsläget

Det har skett en rekyl tillbaka efter de stora kursfallen, och avkastningen på både den globala och svenska aktiemarknaden har återhämtat sig en del den senaste tiden. Det är fortfarande osäkra framtidsutsikter beroende på hur situationen med Coronaviruset utvecklar sig. Det är alltid viktigt, i synnerhet nu, att ha en genomtänkt och väl avvägd risknivå.

 

Medvetet sparande är nyckeln

En medveten risknivå innebär att undvika kortsiktiga beslut baserat på osäkerhet, men att kunna överväga en ändrad risknivå vid behov. I den långsiktiga planeringen av ditt pensionssparande ska det kännas bra i magen trots att marknaden svänger, och när oväntad turbulens uppstår. Vi finns här för dig och hjälper dig planera ditt sparande med hänsyn till både spartid, risknivå och förvaltningsform.

 

SHP står kvar med tre procent återbäring

Vi ser att våra fondförvaltare gör ett bra jobb och vi ser även att avkastningen inom traditionell förvaltning håller sig stabil. Trots det som händer i omvärlden har vi fortsatt en stabil finansiell situation. Flera pensionsbolag sänker återbäringen samtidigt som vi för närvarande står kvar med tre procent som innan.

 

Du är alltid välkommen att höra av dig för att stämma av ditt engagemang hos oss på SH Pension.

 

Kontakta oss >

Har du en personlig rådgivare hittar du kontaktuppgifter här >

Publiceringsdatum: 2020-04-16

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >