2023 – Ett stort år för hållbarhet hos SH Pension

De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och den globala medeltemperaturen har redan stigit med cirka 1,1 grader. På FNs klimatmöte COP28 fastslogs att ställa om från fossila bränslen vilket var ett viktigt steg.

 

Vi på SH Pension har under 2023 stärkt vårt hållbarhetsarbete och satt mål för att uppnå nettonoll år 2050, dessutom har vi tydliga och ambitiösa delmål på vägen.

 

SH Pension är medvetna om vårt sociala ansvar att bidra till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Vi tar ansvar för hur kapitalet ska placeras för våra kunders räkning som pensionssparar hos oss. Hållbarhet och klimatförändringar är viktiga  frågor för oss och våra kunder. Vi inser att uteblivna klimatåtgärder hotar den långsiktiga globala tillväxten och därmed motverkar ambitionen att trygga pensioner. Därför har vi ett intresse i att främja bolag som jobbar med hållbar omställning.

 

Under 2023 har SH Pension därför lagt mycket arbete på hållbarhet i vår kapitalförvaltning. Det kan sammanfattas i dessa tre huvudpunkter:

 

  • Integrera: Vi säkerställer att de hållbara målen är en välintegrerad del av investeringsprocessen både hos oss och hos förvaltarna som vi anlitar
  • Ägarskap: Vi säkerställer att våra förvaltare jobbar med aktieägarengagemang med målet att skapa positiv förändring och robust hantering av hållbarhetsrisker
  • Exkludering: Vi exkluderar bolag som inte främjar våra uppsatta hållbara mål i termer av klimat, samhällsutveckling och god bolagsstyrning.

 

Vi har under året stärkt kriterierna för bedömning och urval av externa förvaltare, både de som är utvalda att förvalta vår Traditionella försäkring och de vi väljer att erbjuda via Fondförsäkring. Utöver kvalitetssäkring av förvaltarna bedöms också hur väl hållbarheten är integrerad i deras investeringsprocess samt hur aktieägarengagemangen bidrar till att skapa positiv förändring i portföljbolagen. Dessutom har vi infört en ny exkluderingsprocess för bolag som bryter mot FN:s Global Compact samt har ett krav att våra förvaltare har signerat PRI.

 

Traditionell försäkring

I september 2023 har vi tagit ett steg vidare i vårt hållbarhetsarbete och vi är glada över att kunna meddela att vi beslutat om mål om nettonoll avseende koldioxidutsläpp för vår Traditionella försäkring
– Alla som pensionssparar genom vår Traditionell försäkring ska kunna lita på att deras kapital är placerat på ett sätt som stödjer målen i Parisavtalet, säger Annelie Helsing vd på SH Pension.

 

Vi har också beslutat att reglera Traditionell försäkring enlighet Disclosureförordningens artikel 8, det vill säga som en produkt som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper i sin kapitalförvaltning. Dessutom ska minst 10 % av placeringarna i vår traditionella försäkringen ha hållbarhet som primärt mål, vilket innebär att de redan bidrar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

 

Fondförsäkring

Vi på SH pension har tydliga rutiner för utvärdering av externa förvaltare för att säkerställa en genomgående hög hållbarhetsnivå på alla fonder som vi erbjuder. Våra fonder är reglerade enligt Disclosureförordningens artikel 8 och främjar således miljömässiga eller sociala egenskaper.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet  här.

 

Publiceringsdatum: 2023-12-20

De senaste nyheterna

Förändringar i SH Pensions styrelse

2024-05-30

På SH Pensions årsstämma den 16:e maj valdes Catrina Ingelstam in som ny ordförande i föreningens styrelse. Kim Hansson och Jenny Iodlovsky Norrby valdes till nya styrelsemedlemmar.

Läs mer >

Fondrapporter april

2024-05-16

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du läsa kommentarerna för april månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension höjer återbäringsräntan

2024-05-02

God utveckling under första kvartalet i kapitalförvaltningen gör att SH Pension höjer återbäringsräntan från 5 till 6 procent. Höjningen träder i kraft 1 maj och gäller traditionell försäkring.

Läs mer >