1 juni blir vi tjänstepensionsförening

Svensk Handel Pensionskassan ombildas till tjänstepensionsförening

Svensk Handel Pensionskassan har fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva tjänstepensionsverksamhet i enlighet med lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. I samband med ombildningen, som träder i kraft från och med 1 juni 2021, byts det juridiska namnet från Svensk Handel Pensionskassan till Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening (SH Pension).

 

– Vi har under lång tid arbetat hårt för att anpassa oss till de nya regelverkskraven. Och att nu ha blivit godkända är en viktig milstolpe för oss i vår utvecklingsresa, säger Annelie Helsing, vd SH Pension

 

I samband med detta ändrades också stadgarna vilket ger möjlighet att tillhandahålla både traditionell försäkring och fondförsäkring inom föreningen. Nästa steg är att införliva fondförsäkringsbolagets verksamhet i föreningen och därmed ha all verksamhet i ett bolag – SH Pension.

 

– Förutom den ökade tryggheten för kunderna i och med högre transparens och jämförbarhet som regelverket för med sig, är en fördel att det tidigare kravet på medlemskap i Svensk Handel försvinner och vi blir en öppen förening. Det innebär att många fler får möjlighet att teckna vår traditionella försäkring – vår tryggaste sparform.

 

Utöver arbetet med regelverksanpassningarna inför SH Pension också fullmäktige, syftet är att säkerställa kundinflytandet genom att ha 15 utsedda representanter som företräder alla kunder vid stämmor.

 

– Närheten till våra kunder är en av våra styrkor och något som vi värnar mycket om som ömsesidigt bolag. Nu ser vi fram emot att samla och stärka tjänstepensionserbjudandet och att kunna välkomna fler kunder till oss. Vår kärnmålgrupp är fortsatt företagare inom handeln och vi är specialiserade på ägarledda företag och deras behov inom pension- och trygghetsförsäkringar.

 

Vi märker en efterfrågan hos kunder att få ett personligt bemötande och vägledning under olika skeden i livet och vår ambition är att göra det enkelt genom ett utvalt erbjudande och bra service.

 

Pressmeddelandet som pdf >

 

 

Publiceringsdatum: 2021-05-21

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >